Projecten‎ > ‎Kenia‎ > ‎

Een trainingscentrum voor (kleine) melkveehouders in Kenia

Geplaatst 24 okt. 2012 09:38 door wizardofoh.nl   [ 30 apr. 2014 06:45 bijgewerkt ]

Al eerder maakten we melding van het succesvolle werk van LEWA’s Children Home en Barakfarm in Eldoret in het zuidwesten van Kenia. Een prachtig weeshuis en basisschool voor kinderen met daarbij een grote en goed functionerende boerderij. Op de boerderij worden ruim 60 melkkoeien gehouden en de melk wordt verwerkt in de eigen kleine fabriek. Daarnaast is er vleesvee en tuinbouw.
Jos Creemers is al bijna 20 jaar de manager van deze boerderij en kent de klappen van de zweep van de melkveehouderij in deze regio als geen ander. Op basis van kennis, ervaring en doorzettingsvermogen heeft hij de boerderij tot een succes gemaakt en een oplossing gevonden voor de vele uitdagingen bij de productie van melk in Kenia. Uitdagingen op het gebied van droogte, van voer verbouwen en conserveren, van diergezondheid en verzorging, melkwinning en ook van de fokkerij van productieve dieren die ook lokaal kunnen gedijen. Deze kennis wil hij graag delen met de lokale, veelal kleine, melkveehouders. Want het moet mogelijk zijn met een aantal basale verbeteringen in de bedrijfsvoering al flinke resultaten te behalen.
Het idee is ontstaan om een praktijktrainingscentrum op te zetten dat verbonden is aan Barakafarm. Het gaat dan om praktische trainingen aan mensen die zelf weinig opleiding gehad hebben en ook niet de tijd en het geld hebben om uitgebreidere programma’s te volgen. Een soort van veehouderijpraktijkschool zoals die ook in Nederland met veel succes hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de (melk)veehouderij. De stichting Habari ondersteunt dit initiatief.

Inmiddels is er een projectplan uitgewerkt:
Project proposal vocational skills training for small dairy farmers in Kenya.
Region Eldoret at LEWA children ‘s home – Baraka farm.


Met dit plan wil  Barakafarm aan de slag en zoekt daarbij steun voor een aantal basisvoorwaarden in het plan. Onze stichting  Habari wil daarbij helpen.
De organisatie wordt door Barakafarm voor haar rekening genomen, maar bij de uitvoering is er behoefte aan aangepast lesmateriaal voor dit erg praktische doel en de doelgroep, er moet een (Keniaanse) trainer worden aangesteld en er is – zeker de eerste jaren- behoefte aan een Nederlandse projectbegeleider die regelmatig naar Kenia gaat voor de supervisie. Jos Creemers is al op vele terreinen actief en kan niet alles in zijn eentje!

Inmiddels heeft onze stichting ( door slim samen te werken met anderen) er al voor gezorgd dat er tweemaal een Nederlandse expert naar Barakafarm kan gaan om de plannen verder uit te werken en ook om een aantal modules van lesstof uit te werken. Begin november gaat Willem van der Bent (oud-medewerker PTC+) voor de tweede maal naar Kenia en zal overleg voeren met o.a. SNV en Keniaanse organisaties over de kansen en ook met Barakafarm spreken over de verdere stappen. Wij van onze kant hebben o.a. contact met Agriterra en zuivelcoöperatie FrieslandCampina om te bereiken dat dit project een pilot kan zijn voor hun activiteiten in Kenia. Het sluit er in ieder geval goed op aan.
De inbreng van de stichting Habari kan niet veel meer zijn als seed-money of anders gezegd smeerolie voor dit initiatief. We willen het zover brengen dat andere organisaties hierbij aansluiten. Maar het moet niet blijven bij praten en papier, vandaar dat we Jos Creemers willen helpen de eerste fase concreet te maken en daadwerkelijk met deze praktijktrainingen van start te gaan.

Gerrit Tijmensen