Organisatie‎ > ‎

Jan Wolleswinkel

Jan Wolleswinkel stelt zich voor:

In mei 2014 ben ik toegetreden tot het bestuur van de stichting Habari en in september heb ik de voorzittershamer overgenomen van Jos Boersema. Voldoende aanleiding om mezelf kort voor te stellen.

Mijn naam is Jan Wolleswinkel (1947) en ik ben woonachtig in Renswoude waar ik tot voor kort, samen met mijn vrouw Ali, een gemengd agrarisch bedrijf met melkvee, varkens en kippen had. Omdat er geen bedrijfsopvolger was zijn we met de boerderij gestopt en met toepassing van de zgn. Ruimte- voor- Ruimte regeling gaan de stallen nu plaats maken voor woningen.

Naast mijn dagelijks werk op de boerderij was ik bestuurlijk actief in de gemeente Renswoude als wethouder en binnen de agrarische belangenbehartiging als voorzitter van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders ( NOP). Ook was ik een lange periode als secretaris betrokken bij de toenmalige Praktijkschool ( nu PTC+) in Barneveld.

Bestuurlijk ben ik nu, als voorzitter van de Gebiedsraad, vooral bezig met de in de Utrecht en Gelderland werkende Gebiedscoöperatie O-gen. Deze organisatie zet zich op een breed terrein in om de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied te bevorderen.

Mijn internationale contacten lopen veelal langs Dutch Poultry Centre (DPC), een netwerkorganisatie voor de periferie van de pluimveehouderij, waar ik voorzitter van ben.

Binnen de Stichting Habari hoop ik me in te kunnen zetten voor een verdere uitbouw van de activiteiten die elders op deze site genoemd worden. Het enthousiasme van de betrokken deelnemers spreekt me erg aan.

Jan Wolleswinkel