Ontwikkelingen rond het PDTC project in Kenia.

Als stichting Habari zijn we al vanaf 2013 betrokken bij de opzet van een praktijkcentrum voor de melkveehouderij in Eldoret, Kenia. Dat heeft vorm gekregen onder de naam Practical Dairy Training Centre, PDTC Barakfarm. Trekker daarvan was Jos Creemers, de manager van Barakafarm. Barakafarm is weer een onderdeel van Lewa’s Childrens Home een weeshuis met daarbij een basisschool in Eldoret. In de loop van de jaren is er een trainingsprogramma ontwikkeld voor actieve melkveehouders of hun medewerkers waarbij korte (week) trainingen worden verzorgd. Habari heeft vooral geholpen bij de curriculum ontwikkeling van een laagdrempelig cursusprogramma en het schrijven van de zeer praktische lesstof. Op Barakafarm zijn inmiddels al honderden cursisten geweest om zo’n programma te volgen.

In de loop van de jaren is het PDTC goed gaan lopen, ook al omdat de SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) dit benutte door het sturen van cursisten. Uit evaluaties is gebleken dat het volgen van ‘n cursus lokale boeren daadwerkelijk heeft geholpen bij de verbetering van hun bedrijfsvoering.

Inmiddels zijn er ontwikkelingen die het PDTC in een nieuwe fase brengen. Het concept is opgevallen en omdat een aantal pogingen elders niet direct succesvol waren wordt er nu een groter project opgestart door een nieuwe stichting in samenwerking met SNV. Deze nieuwe stichting, Global Agricultural Development (GAD) heeft als eerste doel om het systeem van PDTC’s verder uit te rollen in Kenia en als dat lukt om dan ook verder te kijken naar andere landen in Afrika en elders in de wereld.

Het zou jammer zijn als de nieuwe stichting geen gebruik zou maken van de door ons opgedane ervaring en daarom is er overleg geweest over het gebruik van de lesmodules. Daarbij heeft de GAD de 8 door ons ontwikkelde praktijkmodules overgenomen en zal deze weer inzetten in hun nieuw op te zetten programma. Jos Creemers is inmiddels gestopt als manager bij LEWA’s Barakafarm en is nu als adviseur/ondersteuner betrokken bij dit nieuwe project. We danken Jos voor zijn grote inzet voor het PDTC.

Bij de GAD is ook een voormalige stagiair van Habari, Charlotte Pompe, betrokken als coördinator. We wensen GAD, Charlotte en Jos veel succes met dit uitdagende en ook belangrijke project.