Laatste Nieuws‎ > ‎

2019-08-16 Namibië

Medio 2019. Berichten uit Namibië.

Het gaat slecht met Namibië. Op dit moment is er in zuidelijk Afrika sprake van grote droogte. Zeker in Namibië. De waterstand in rivieren en meren is laag. Er groeit weinig op het land. En zelfs wild wordt gevangen en geëxporteerd naar andere landen in Afrika voor betere overlevingskansen. Wild is met name belangrijk voor het toerisme. Mede daardoor en door de droogte loopt dan ook het toerisme terug. Ook Air Namibië heeft het daardoor moeilijk.

Bovendien is er sprake van een epidemie van Hepatitus E, een virale ziekte die een soort van buikgriep veroorzaakt.

Er blijft dus grote behoefte aan ondersteuning van buiten voor de school in Rehoboth.

Via de huishoudelijk verantwoordelijke van de school, Linda, is er regelmatig mailcontact met onze contactpersonen Ineke en Ria.

Daarnaast zijn zijn weer twee studenten van de opleiding voor lichamelijke opvoeding uit Groningen als stagiair naar de OANAB Primary School geweest. Ze zijn kort geleden teruggekeerd van een stage van 4-5 maanden. En hebben het werk van de vorige stagiairs, waaronder Auke IJdema, voorgezet. Behoudens een incident met hun kamerverhuurder, is het op de school goed verlopen.

Het is fijn dat we door de regelmatige contacten zicht houden op de behoeften van de school en ook op een doelmatige besteding van de gelden. Om hun dankbaarheid te onderstrepen heeft Linda een paar groepsfoto’s toegestuurd (helaas zwak van format). De boodschap is wel duidelijk.