Laatste Nieuws‎ > ‎

2018-10-14 Verslag Namibië door Auke IJdema

Lieve mensen,

Wietse en ik (Auke) zijn afgelopen februari tot juni in Namibia geweest. We zijn hier intensief op de Oanob school bezig geweest. Het is hartverwarmend om daar zo lang te mogen zijn. De liefde van de leerlingen en docenten is overweldigend. Daarnaast was het een emotionele reis, ik kreeg de moeilijke en eervolle taak om in de grote voetstappen van mijn opa en oma te stappen.

Wij zijn daarheen gegaan en hebben het bewegingsonderwijs mogen ontwikkelen. Toen wij aankwamen was er geen bewegingsonderwijs. De leerlingen werden 45minuten het veld opgestuurd. De jongens kregen een voetbal en de meiden een netbal (Afrikaanse vorm van korfbal). Hier zijn een twee grote reden voor. Zo zijn de docenten ongeschoold op het gebied van bewegingsonderwijs en de groepen zijn groot (60-120 leerlingen per les).

Toen wij aankwamen hebben we hier een plan op bedacht om voor de bovenbouw bewegingsonderwijs te ontwikkelen. We hebben het sportveld in vijf gebieden ingedeeld. Elk gebied kreeg een eigen sport en kleur toegewezen:

Zwart: dansen

Blauw: balsporten

Rood: gymnastiek

Goud: atletiek. (foto)

Wit: tikspelen.
Om de grote groepen te kunnen handelen hebben we vaste kleine groepen gemaakt. Zo waren het 5 groepen tussen de 12 en 25 leerlingen. Dit is vergelijkbaar aan Nederland. Rechts is een foto te zien van een grade 7 groepje. Zoals te zien hebben de leerlingen 5 vingers omhoog, dit betekend dat zij groep 5 zijn. Het hele jaar werken deze jongens samen en gaan zo alle gebieden langs. Elke week een andere sport voor 5 weken.Elke groep krijgt voordat de les begint een kaart waarop staat wat ze moeten doen. Op deze kaarten staan de volgende dingen uitgelegd:

  • Welke materialen hebben ze nodig.

  • Hoe ze het gebied moeten inrichten. Waar staan de pionnen, hoeveel afstand ertussen etc.

  • Welke regels moeten ze zich aanhouden.

  • Welke technieken moeten ze opletten

  • Hoe het spel werkt.

De reden dat we voor een zelfsturende aanpak hebben gekozen is omdat het voor de docenten onmogelijk is om aan zoveel leerlingen les te geven. Daarnaast hebben we de docenten die verantwoordelijk zijn wel opgeleid hoe ze naar deze kaarten moeten kijken. De docenten waren super enthousiast en waren altijd aanwezig om van ons te leren. De laatste weken hebben ze zelf lesgegeven. Toen wij weggingen hadden we toch de angst dat het uit elkaar zou vallen. Maar onlangs (lees: eind september) kregen wij foto’s van de gymdocent dat ze nog bezig waren met het systeem. Dit laat zien hoeveel passie ze hebben gekregen voor het bewegingsonderwijs.

Daarnaast hebben we gekozen om voor activiteiten te kiezen die door de leerlingen in de wijk gespeeld kunnen worden. Meer dan 75% van de sporten/activiteiten is te spelen zonder materiaal of 1 bal. We hebben hiervoor gekozen omdat wij denken dat als de leerlingen iets te doen hebben ze minder snel terecht zullen komen in de criminaliteit of alcohol gaan gebruiken. Een grote oorzaak om hierin verzeild te raken is verveling. Door de leerlingen te laten zien dat je met weinig veel dingen kan doen was daarom een taak. We hebben de leerlingen een vragenlijst laten invullen en zij gaven aan dat 80% van de leerlingen sporten die ze op school doen, ook doen in de wijk. Zo is op de foto te zien hoe de leerlingen menselijke piramides maakt. Als wij door de wijk liepen zagen we ze dit zelfs op straat doen.

Daarnaast hebben we een schoolvolleybalteam opgezet. Er wordt indoor gespeeld in de schoolhall. Het is bijzonder om te zien hoe snel de leerlingen dit oppakte. Het was voor iedereen de eerste keer dat ze volleybal speelde. De bewegelijkheid en fanatisme die bij de leerlingen aanwezig is, is geweldig. De leerlingen mochten zich inschrijven om na schooltijd hier aan deel te nemen. Er schreven zich meer dan 50 leerlingen in. Zo hebben we vier dagen na school getraind. Iedere groep was tussen de 10-20 leerlingen. Wij gaven deze trainingen samen met de prinsipal Erich Beukes.
Hij deed zelf actief mee en heeft de trainingen overgenomen nadat wij weg waren. Daarnaast is hij bezig geweest met het organiseren van wedstrijden tussen andere scholen. Op de schooltenue te zien. Deze zijn gesponsord door Sportal uit Groningen. Rechts is een foto te zien van een training.

Wij hebben mogen ervaren hoe bijzonder deze mensen zijn. Helaas blijft het feit dat het kinderen uit een arm milieu komen. Leerlingen die soms 3 dagen niet gegeten hadden en op hun tandvlees liepen om mee te komen tijdens het bewegingsonderwijs. Niemand bepaald waar hij geboren wordt, maar iedereen heeft recht op goede toekomst. Dit is een toekomst met passend en goed onderwijs. Alle leerlingen gaan elke dag naar school om hun toekomst goed in te kleuren. Wij begrijpen dat niet iedereen 4 maanden naar Namibië kan gaan om te helpen. Maar alle kleine beetjes helpen. Wij hopen dat iedereen die dit leest een handje wilt helpen. Want wat is dit een bijzondere school en bijzondere plek met bijzondere mensen.

Wij spreken namens iedereen van de school als we zeggen dat wij jullie hulp met passie en inzet zullen gebruiken.

Want deze kleine ‘grote’ vriend verdient ook een toekomst.Namibië heeft ons hart gestolen, wij hopen dat we u wilt helpen. Want dat verdienen deze mensen stuk voor stuk.


“Baie Drukkies” Auke en Wietse