Laatste Nieuws‎ > ‎

2018-10-14 Namibië

Na het overlijden van de funding fathers voor de ondersteuning van de OANAB Primary
School in Rehoboth in Namibië, heeft de stichting HABARI toegezegd deze school
tenminste een aantal jaren te blijven ondersteunen. Dat gaat dan op de eerste plaats om
de zorg voor een redelijke maaltijd per dag voor de zeer arme kinderen en daarnaast
ook incidenteel ondersteuning voor onderwijsvoorzieningen. U bijdragen blijven dus
belangrijk!

We hebben het geluk dat Ineke van den Oever daar ook actief is met een aantal projecten
en een of twee keren per jaar naar Namibië gaat. Zij onderhoudt ook de contacten met
de schoolleiding en controleert hoe het geld besteed wordt.
Daarnaast is het bijzonder leuk dat de kleinzoon van Ine en Ed IJdema, Auke, dit jaar ook
naar de OANAB school geweest is voor een langdurige stage. Hij volgt in Nederland een
opleiding tot sportleraar en heeft de school in Namibië gevraagd om daar stage te mogen
lopen. Dit heeft hij samen met een mede student gedaan en uit zijn verhalen te horen is
dat succesvol geweest. U kunt dat lezen in zijn verhaal op deze website.