Stichting Habari

Het doel van de stichting Habari is als volgt omschreven:

  • Het bevorderen van de gezondheid in ontwikkelingslanden
  • Het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden
  • Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande direct of indirect verband houden of daartoe bevordelijk zijn.
Tot nu toe heeft de stichting activiteiten in Kenia, Ethiopië en Namibië.

De stichting Habari is gevestigd te Amersfoort. De stichting is opgericht 4 Sept. 2009 en is een door de belasting erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met fiscaal nummer 8211 95 232. De stichting heeft bij de RABO-bank een bankrekeningnr NL19 RABO 0153217421