Stichting Geste

        Deze website heeft ten doel informatie aan belangstellenden te kunnen verschaffen, zoals bedoeld in de
        nieuwe wetgeving met betrekking tot stichtingen met een ANBI-status. De Algemeen Nut Beogende
        Instellingen (ANBI's) moeten vanaf 1 januari 2014 diverse gegevens openbaar maken via een Internetsite om
        het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met dit doel is deze website online
        gegaan. De website heeft geen fondsenwervende bedoeling.