Wedstrijden

Tussen eind maart en begin november organiseren diverse sloeproeiverenigingen door heel Nederland een dertigtal wedstrijden. In onderling overleg wordt vanuit Lelystad aan een aantal van deze wedstrijden deelgenomen. De Harlingen-Terschellingrace en de Amsterdamse grachtenrace staan standaard op de agenda.

Wedstrijden vinden over het algemeen plaats op openbaar vaarwater. In dat geval is het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van kracht. Daarnaast moet iedere sloep voldoen aan het wedstrijdreglement. De schipper (stuurman) is verantwoordelijk voor het naleven van de vaarregels. Een schipper (stuurman) mag van de vaarregels afwijken wanneer opvolging hiervan leidt tot onmiddellijk gevaar leidt. In dat geval wordt van de schipper (stuurman) verwacht goed zeemanschap toe te passen. Voor de schipper van een roeisloep is geen minimum leeftijd voorgeschreven maar de wet vereist wel dat hij bekwaam is. Het deelnemen aan wedstrijden of andere evenementen geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid.
Via de link kom je op de wedstrijdenlijst. De wedstrijdenlijst is samengesteld op basis van de actuele informatie van de FSN.

Comments