Actielijst


27 items worden weergegeven
WatWieWanneerUitgevoerd
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
WatWieWanneerUitgevoerd
Inschrijving voor slepen 8 en/ of 10 persoonssloep Bestuur 1 februari 2017  
Jaarvergadering FSN Bestuur 4 februari 2017  
Donateurs vergadering SFR Bestuur 15 februari 2017  
Jaarplanning vastleggen en afspraken maken over kranen en transport Bestuur 28 februari 2017  
Persbericht start seizoen PR commissie 1 maart 2017  
Begroting opstellen Bestuur 1 maart 2017  
Invoeren MySportsplanner.com Bestuur 1 maart 2017  
Inschrijven voor eerstkomende wedstrijd Bestuur 1 maart 2017  
Oproep vrijwillige bijdrage Bestuur 1 maart 2017  
Vaarklaar maken sloep en inrichten ligplaats Onderhoudsploeg 1 maart 2017  
Onderhoud sloep, trailer, ligplaats en materiaal (Select Parket) Onderhoudsploeg 1 maart 2017  
Nieuwe flyer ontwerpen/ laten (bij)drukken PR commissie 4 maart 2017  
Seizoensopbouw trainingen Bestuur 4 maart 2017  
Regelen transport HJ2 voor de wedstrijden die dit jaar staan gepland Onderhoudsploeg 19 maart 2017  
Roeiersbericht komende wedstrijd Bestuur 26 maart 2017  
Stukje aanleveren voor blad over sportverenigingen in Lelystad Bestuur 1 april 2017  
Jaarlijkse flyeracties PR commissie 1 april 2017  
Actieplan nieuwe donateurs PR commissie 1 april 2017  
Ontmanteling ligplaats en onderhoud materialen Onderhoudsploeg 12 november 2017  
Voorbereiding jaarafsluiting Bestuur 19 november 2017  
Jaarafsluiting Bestuur 24 november 2017  
Eindejaarsborrel/ nieuwjaarsreceptie PR commissie 5 januari 2018  
Jaarverslag secretaris Bestuur 1 februari 2018  
Financiële jaarverslag Bestuur 1 februari 2018  
Controleren van de financiële administratie Kascontrolecommissie 4 februari 2018  
Voorbereiden jaarvergadering Bestuur 11 februari 2018  
Vervanging sloep Bestuur 1 januari 2020  
27 items worden weergegeven