Roeiberichten‎ > ‎

Bij de start van een nieuw seizoen: Haal op... Gelijk!

Geplaatst 19 feb. 2017 10:56 door Tom Veldhuis   [ 10 mrt. 2017 07:30 bijgewerkt door Martine Rietkerk ]
We staan aan de vooravond van een nieuw en veelbelovend roeiseizoen. Tijdens de jaarvergadering van woensdag 15 februari kwamen de roeicommando's ter sprake. Er is grote belangstelling om hierover wat meer informatie te ontvangen. In 2001 heeft Pieter Boekestein in overleg met de Hogere Zeevaartschool Terschelling al eens op papier gezet. 
Om de roeiers gelijk te laten roeien, een voorwaarde om de sloep te verplaatsen, zijn een aantal commando's van belang.
De commando's bestaan uit een attentie- en een uitvoeringsdeel en wordt gegeven door de stuurman.

  Attentiedeel Uitvoeringsdeel Toelichting
 1 Op Riemen-is een commando waarna de roeiers zich gereed maken om het roeien te beginnen of te be-eindigen. De riemen worden haaks op de sloep gebracht waarbij de bladen  allemaal even hoog boven het water zijn. 
-ook kan hiermee een eerder gegeven commando worden beëindigd.
 2 Haal op     Gellijk -de riemen worden naar achteren bewogen en zijn zo gereed om de eerste slag in het water te maken. De punten van de bladen raken het water. Vervolgens wordt bij GELIJK de eerste slag in het water gemaakt waardoor de sloep op gang komt. Vervolgens kan de stuurman dit bij iedere slag herhalen. Dit met de bedoeling om van alle roeiers de riemen gelijktijdig in en uit het water te laten komen.
 3 Strijk Gelijk -daarbij wordt de riem naar voren gebracht en bij: GELIJK wordt de riem van voren naar achteren gehaald waardoor de sloep achteruit vaart.
 4 Stuurboord   Best -stuurboord roeiers dienen met extra kracht de haal te maken. Bakboord roeiers "lepelen". Dit om een bocht naar bakboord te kunnen maken.
 5 Bakboord Best -bakboord roeiers dienen met extra kracht de haal te maken. Stuurboord roeiers "lepelen". Dit om een bocht naar stuurboord te kunnen maken.
 6 Lopen Riemen -dit commando wordt meestal gegeven indien er aan bak- en/of stuurboord te weinig ruimte is om met "uit"stekende riemen een obstakel te passeren. De roeier buigt naar achter en laat de riem over zich heen langszij de sloep komen. Hierbij wordt de riem uit het water gehouden om de vaart niet te belemmeren.
 7 Stop Af -is het commando waarop de roeiers de riemen haaks op de sloep in het water steken en zodoende de sloep afstoppen.
 8 Riemen Op -vanuit de situatie "OP RIEMEN" commando worden de riemen nu in de sloep recht omhoog geplaatst. De bladen staan in de lengte richting van de sloep.
 9 Herstel  -hiermee wordt een eerder gegeven attentie commando herroepen.
 10 Wel Geroeid -hiermee beëindigt de stuurman de roeitocht. Roeiers brengen de riemen in de "OP RIEMEN" stand. De bemanning is hiermee bedankt. Na afmeren ruimt de bemanning de sloep op. Dollen uit dolboord, riemen op zijn plek, zonodig hosen/pompen, afdekken sloep, rommel afvoeren, afdrogen materiaal, etc.
    

In de sloep zijn de twee achterste roeiers, die vlak bij de stuurman zitten, de SLAG-roeiers en worden als zodanig aangeduid. Deze zitten op de eerste roeibank die wordt aangeduid als "DOFT 1". De roeiers op de roeibanken daarachter worden aangeduid als "DOFT 2", "DOFT 3", DOFT 4" en "DOFT 5". Dit al naar gelang het aantal roeibanken (doften) die bezet zijn. Dit betekent dat de stuurman een commando ook kan geven aan bijvoorbeeld "DOFT 1" of aan "SLAG". Ook kan aan het commando "BAKBOORD" voorafgaan. Hiermee wordt dan bedoeld dat alleen de roeier op bakboord doft 3 het commando moet uitvoeren. Al de commando's kunnen namelijk worden voorafgegaan door "BAKBOORD", "STUURBOORD", "DOFT" ... of "SLAG";. In zo'n geval dienen alleen de roeiers die hieraan voldoen het daarop volgende commando uit te voeren. De roeiers die voor in de sloep zitten worden "HAAKVOOR"; genoemd. Ook deze roeiers kunnen van de stuurman specifiek voor hen van belang zijnde commando's verwachten. Meestal bij vertrek of afmeren van de sloep (e.e.a. in overleg met Hogere Zeevaartschool Terschelling opgemaakt).
Comments