Organisatie‎ > ‎

Bestuur

In de akte van oprichting zijn als eerste bestuurders benoemd: Leendert Bakker (voorzitter), Adrianus Harm Johannes de Hoop (secretaris/ penningmeester) en Peter van Breugel (technisch adviseur). Sinds 19 februari 2014 bestaat het bestuur uit:

  • Huub Smoolenaars (voorzitter)
  • Martine Rietkerk (secretaris)
  • Jos Nienhaus (penningmeester)
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheren van de financiën. In de statuten zijn de bestuursbevoegdheden, bestuursvoorschriften en de bestuursvergaderingen geregeld. De bevoegdheden van het bestuur reiken ver: het bestuur kan de statuten wijzigen, diverse overeenkomsten sluiten, registergoederen kopen, vervreemden of bezwaren en besluiten om de stichting te ontbinden. 


Comments