Organisatie‎ > ‎

Trainer/ Coach

Het trainen of coachen van de roeiers kan door één of maximaal door twee personen worden verricht. De trainer(s)/ coach(es) worden aangesteld door het bestuur. De trainer/ coach bepaalt met de roeiers op welke tijden de trainingen plaatsvinden. De trainer/ coach bepaalt tevens welke roeiers worden ingezet indien aan een wedstrijd wordt deelgenomen. De Harlingen-Terschellingrace (HT-race) geldt als de belangrijkste race van het jaar. Uitgangspunt hierbij is dat de beste roeiers worden ingezet. Het is de trainer/ coach die dit beoordeelt. In elke andere wedstrijd roeien automatisch de roeiers die niet hebben deelgenomen aan de HT-race, mits zij, naar het finale oordeel van de trainer/ coach een redelijk aantal keren hebben getraind. 

Als trainer/ coaches fungeren momenteel:

  • Dolf Zwart
  • Hans Beukers
  • Peter Bos
  • Tom Veldhuis
  • Huub Smoolenaars
Comments