Organisatie‎ > ‎

Jaarlijkse donatie (contributie)

Een roeier/ stuurman is een persoon die zich als zodanig bij de stichting heeft aangemeld en die aan de stichting een jaarlijkse financiële bijdrage doneert. De hoogte van de minimale financiële bijdrage wordt jaarlijks bepaald. Momenteel is de financiële bijdrage bepaald op minimaal € 100,00 per jaar (bij vooruit betaling te voldoen in januari) of tweemaal € 50,00 per jaar (bij vooruit betaling te voldoen in januari en juli). Nieuwe roeiers betalen naar rata van het lopende stichtingsjaar. De bijdrage moet tijdig worden overgemaakt op bankrekening NL 52 INGB 0000 3437 25 t.n.v. Stichting Flevoland Roeit te Lelystad. De jaarlijkse bijdrage wordt gebruikt voor de stichtingsactiviteiten zoals de verzekering en het onderhoud van de sloep(en) de trailer(s) en toebehoren. In verband met de kosten wordt van een roeier/ stuurman verlangt deel te nemen aan de onderhoudswerkzaamheden van de sloep(en) en trailer(s) met toebehoren. Hiertoe worden ze ingeschakeld door de onderhoudsploeg.

Ten behoeve van de afmelding c.q. de aanmelding van trainingen is er MySportsplanner.com. In verband met vervanging of afzegging moeten afmeldingen voor de training en voor wedstrijden zo vroeg mogelijk worden gedaan.

Deelname van een roeier/ stuurman aan de stichting eindigt bij overlijden, bedanken en bij in gebreke blijven van de donatie, ook na enkele aanmaningen. Dit laatste in alle redelijkheid en ter beoordeling van het bestuur.

Comments