Organisatie‎ > ‎

Onderhoudsploeg

De onderhoudsploeg coördineert en is verantwoordelijk voor het onderhoud en stalling van de sloep(en) en trailer(s) met toebehoren. De onderhoudsploeg wordt aangesteld door het bestuur. De onderhoudsploeg bestaat uit tenminste twee personen; een vertegenwoordiger van het bestuur en een roeier/ stuurman. Desgewenst een terzake deskundige. In overleg met het bestuur kan deze terzake deskundige van buiten de stichting komen.

In verband met de kosten wordt van een roeier/ stuurman verlangt deel te nemen aan de onderhoudswerkzaamheden van de sloep(en) en trailer(s) met toebehoren. Hiertoe worden ze ingeschakeld door de onderhoudsploeg. De onderhoudsploeg bepaalt in overleg met de roeier(s)/ stuurman(nen) wanneer en met welke inzet van menskracht en materialen de onderhoudswerkzaamheden c.q. veranderingen aan de sloep(en) en trailer(s) worden aangebracht, voordat wordt overgegaan tot ingrijpende onderhoudswerkzaamheden en/ of veranderingen aan de sloep(en) of trailer(s) legt de onderhoudsploeg dit eerst voor aan het bestuur.
 

 
 
 
Comments