Organisatie‎ > ‎

Donateurs vergadering

Een stichting kent geen leden, maar donateurs. In het huishoudelijk reglement is door het bestuur van de Stichting Flevoland Roeit een donateurs vergadering in het leven geroepen. In deze vergadering worden zaken besproken betreffende het roeien, zaken die door het bestuur of de roeier(s)/ stuurman(nen) naar voren worden gebracht en brengt adviezen uit over zaken die al dan niet om (finale) besluitvorming door het bestuur vragen. Het bestuur schrijft minimaal één keer per jaar een donateurs vergadering uit, vaak aan het begin van het nieuwe jaar en in combinatie met een Nieuwjaarsborrel!

Comments