Organisatie‎ > ‎

Algemene Vergadering

Een stichting kent geen leden en dus ook geen algemene ledenvergadering waaraan het bestuur rekening en verantwoording moet afleggen. In het huishoudelijk reglement is door het bestuur van de Stichting Flevoland Roeit een algemene vergadering in het leven geroepen. Deze algemene vergadering bespreekt zaken betreffende het roeien die door het bestuur of de (individuele) roeier(s)/ stuurman(nen) naar voren worden gebracht en brengt adviezen uit over zaken die al dan niet om (finale) besluitvorming door het bestuur vragen. Het bestuur schrijft minimaal één keer per jaar een algemene vergadering uit.

Indien bij meerderheid van stemmen in een door het bestuur bijeen geroepen vergadering op voorstel van de roeiers zou worden verlangd om over te gaan tot ontbinding van de Stichting Flevoland Roeit, dan gebeurt dit niet eerder dan dat het bestuur daarover conform de bepalingen van de statuten een besluit heeft genomen.

Indien het bestuur of de roeiers de Stichting Flevoland Roeit wil ontbinden, dan gebeurt dit alleen indien in een bestuur bijeen geroepen vergadering het voorstel hiertoe met meerderheid van stemmen wordt aangenomen.

Comments