Organisatie

De Stichting Flevoland Roeit is bij notariële akte opgericht op 9 mei 1988. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 41246048. De regels van de stichting zijn vastgelegd in de statuten uit de akte van oprichting en in een huishoudelijk reglement dat door het bestuur is vastgesteld op 15 november 2002. Tot 1 januari 1995 was er tussen de bouwers van de sloep en de stichting een beheersregeling van kracht. Hierin was de eigendom van de sloep geregeld.

De beheersregeling speelde een rol bij het opheffen van de stichting, bij tussentijds verlies van de sloep(en) en bij vrijwillige of onvrijwillige verkoop van de sloep(en).
Behalve een bestuur kent de stichting volgens het huishoudelijk reglement een algemene vergadering, sponsors, donateurs, bouwers, een onderhoudsploeg en een public relationsploeg. Ten behoeve van het roeien kent de stichting roeier(s)/ stuurman(nen), trainer(s)/ coach(es) en een kwartiermaker.

De Stichting Flevoland Roeit is aangesloten bij de Federatie Sloeproeien Nederland