Federatie Sloeproeien Nederland

De Stichting Flevoland Roeit is aangesloten bij de Federatie Sloeproeien Nederland. Deze federatie bevordert de sloeproeisport in het algemeen door de belangen van de aangesloten verenigingen te behartigen, door voorlichting en adviezen te geven en door het Nederlands kampioenschap sloeproeien te organiseren. De federatie stelt eisen aan de sloep, de technische uitrusting en de inventaris van de sloep. Ten behoeve van het Nederlands kampioenschap moet worden voldaan aan het wedstrijdreglement en krijgt iedere sloep een eigen, unieke weerstandscoëfficiënt op basis waarvan de prestaties kunnen worden gemeten en de klassementen kunnen worden opgemaakt.

Veel informatie over sloeproeien is te vinden op de site van de federatie:


Ċ
Tom Veldhuis,
27 sep. 2010 09:38
Comments