Doelstelling

Het doel van de Stichting Flevoland Roeit is het bevorderen van het traditionele roeien in het algemeen en het sloeproeien in het bijzonder. De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  1. het ondersteunen van roeiactiviteiten van derden in het algemeen, in het bijzonder in Flevoland;

  2. het organiseren van een jaarlijkse roeiwedstrijd met als inzet de Flevoland-cup;

  3. het ondersteunen en promoten van de jol "Hubert Jans", met als ligplaats/thuishaven de provinciehoofdstad;

  4. al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, wenselijk of nuttig is. 

Comments