Stipendier‎ > ‎

Stipendier för studier om svenskt folkbildningsarbete

Stockholms Arbetareinstitutsförening utdelar årligen stipendier för fördjupade studier som rör svenskt folkbildningsarbete. Stipendierna är på 50 000 kronor och ska främja studier av svensk folkbildning. Studierna behöver inte ligga på formell akademisk nivå. 
Stipendierna för fördjupade studier rörande svensk folkbildning 2021 tilldelas Charlotte Ovesson för en studie om hur Coronapandemin påverkat lärande inom föreningar och folkbildning, Hannes Rolf för en studie om hyresrättsrörelsens folkbildningsarbete under mellankrigstiden samt Erik Nylander för en analys av folkhögskolornas nationella kurskataloger.


Stipendiet utlystes för första gången 2014. Stipendierna 2014 gick till Lena Lundgren för en studie om Valfrid Palmgren, Fatima Bremmer för en bok om Ester Blenda Nordström samt till Ingela Bendt för att skapa en Facebook-sida med citat av Ellen Key.
2015 delades stipendier ut till Leif Kindblom för en studie om folkbildningens insatser för svenska för invandrare, till Lena Svensson för en studie om hur folkhögskolan tar sig an ett nytt statligt uppdrag samt till Lina Rahm fören studie om folkbildningens roll inom digitaliseringen av samhället.
2016 delades stipendier ut till Jenny Ingridsdotter för studien "Tre generationer av folkbildning", Karin Milles för studien "Emilie Rathou - folkbildare och kämpe för kvinnors rättigheter" samt till Mikael Strömberg för studien "Friluftsteater och folkbildning - Tantolundens friluftsteater".
2018 tilldelades stipendier till fil dr Johanna Ringarp för studien "Tolfternas verksamhet med fokus på medborgarskap och klass" och författaren Gunilla Lundgren för en bok om en romsk kvinnlig flyktings bildningsresa i Sverige via svensk folkbildning.
2019 utdelades stipendierna till 
Andreas Mørkved Hellenes för en studie av Nordiska folkhögskolan i Genève på 1930-talet
Malin Arvidsson för en studie av riksdagskvinnan Nelly Thüring och hennes agitation inför riksdagsvalet 1921 samt
Bibbi Björk Eriksson för en studie av rektorsrollen inom folkhögskolan. 
2020 tilldelades Robert Aman stipendiet för en studie om folkbildande serier samt Emma Severinsson i samarbete med Björn Lundberg stipendiet för en studie om folkbildning i en brytningstid: Svenska herrmoderådet.Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm

Ċ
Ulla Nissen,
16 sep. 2020 05:37