Stipendier‎ > ‎

Stipendier för studier om svenskt folkbildningsarbete

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser årligen stipendier för fördjupade studier som rör svenskt folkbildningsarbete. Stipendierna är på 50 000 kronor vardera. Studierna behöver inte bedrivas på formellt akademisk nivå.

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser nu två stipendier för fördjupade studier rörande svensk folkbildning för 2018. Deadline för ansökan är 17 november 2017. Utlysningen återfinns nedan. Stipendierna utdelas vid årsmötet i april 2018.

Stipendiet utlystes för första gången 2014. Stipendierna 2014 gick till Lena Lundgren för en studie om Valfrid Palmgren, Fatima Bremmer för en bok om Ester Blenda Nordström samt till Ingela Bendt för att skapa en Facebook-sida med citat av Ellen Key.
2015 delades stipendier ut till Leif Kindblom för en studie om folkbildningens insatser för svenska för invandrare, till Lena Svensson för en studie om hur folkhögskolan tar sig an ett nytt statligt uppdrag samt till Lina Rahm fören studie om folkbildningens roll inom digitaliseringen av samhället.
2016 delades stipendier ut till Jenny Ingridsdotter för studien "Tre generationer av folkbildning", Karin Milles för studien "Emilie Rathou - folkbildare och kämpe för kvinnors rättigheter" samt till Mikael Strömberg för studien "Friluftsteater och folkbildning - Tantolundens friluftsteater".


Ċ
Ulla Nissen,
3 sep. 2017 08:29