Stipendier‎ > ‎

Södermalms Arbetareinstituts stipendier

Södermalms Arbetareinstituts stipendier för stockholmsforskning

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser årligen två stipendier à 50 000 kronor vardera för stockholmsforskning. Stipendierna är  benämnda Södermalms Arbetareinstituts stipendier. Stipendierna är avsedda för forskare som bedriver eller har bedrivit kvalificerade studier kring Stockholm med inriktning på arbetarkultur och folkbildning.
Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser nu två stipendier för 2018. Stipendierna delas ut vid årsmötet i april 2018. Utlysningen återfinns nedan. Deadline för ansökan är 17 november 2017.

Stipendierna för 2016-17 tilldelas Martin Emanuel för en studie om cykeltrafiken och cykelbudens historia i Stockholm på 1930- och 1940-talen, Astrid Hasselrot  för ett projekt som belyser folkbildningsarbetet i anslutning till Medborgarhuset i Stockholm samt Joel Johansson för en idéhistorisk studie om hembygdsrörelsen i Vasastan.
Stipendierna för 2015-16 tilldelades John Björkman för forskning om den i Stockholm påbörjade organiseringen av arbetare på 1840-talet samt (delat stipendium) mellan Katarina Malmström och Mikael K Nilsson för forskning om stockholmsfotograferna och pressfotopionjärerna Axel och Vicke Malmström.
Stipendierna för 2014-15 tilldelades Jane Morén för hennes forskning om Anna Johansson Visborg och Ann-Marie Hansson för hennes forskning om växterna i det gamla Stockholm.

Stipendierna för 2013-14 tilldelades Karin Carlsson för en studie om hemvårdarinnor i Stockholm och till Leif Wegerman för arbetet "Känslornas strid. Stockholms arbetarkultur och motståndet mot strejkbryteriet 1899-1938."

Stipendierna för 2012-13 gick till Victor Estby för en bok om erfarenheter av ungkarlshotell och härbärgen i Stockholm på 1950- och 60-talen samt till Christopher Natzén för en studie om biografmusik i Stockholm 1905-12. 

Stipendierna 2011-2012 gick till fil dr Ulrika Torell för ett bokprojekt om sockerbagarnas och konditorernas historia i Stockholm och framväxten av en kafékultur under 1800-talets första decennier och till universitetslektor Magnus Öhrn för studier om pojklandet Södermalm i den svenska ungdomslitteraturen. Texterna är från 1910 och fram till våra dagar.

Ċ
Ulla Nissen,
3 sep. 2017 08:25