Stipendier‎ > ‎

Anton Nyströms stipendium

Anton Nyströms stipendium

Anton Nyströms stipendium 2020 om 100 000 kronor tilldelas Caroline Runesdotter för en studie om Erica Simon. Se nedan!

Stipendiet för 2021 kommer att utlysas hösten 2020.

Tidigare stipendiater:

Fil dr Henrik Fürst för en utvärdering av den kulturpolitiska betydelse folkhögskolan har som arbetsplats för kulturutövare och deltagare.
Fil dr Per Wisselgren, Umeå (2018) för en studie om Greta Linder, bibliotekskonsulenterna och det svenska folkbibliotekets genushistoria 1913-1954.
Docent Henrik Nordwall, Linköping (2016), för en studie om svenska lokalpolitikers folkbildningsbakgrund och folkbildningserfarenhet.
Professor Helene Ahl (2015) för en studie om hur det går till att starta en nyskapande folkbildande rörelse i ett institutionaliserat Sverige utifrån den s k Shed-rörelsen i Malmö.
Universitetslektor Åse Hedemark (2014) för en studie om hur barns läsande formas, utövas och kommer till uttryck på biblioteket.

Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell Jönköping (2013) för en studie om berättelsens betydelse för folkbildningen.

Fil dr Jenny Jansson (2012) för forskning om folkbildningens roll i klassformeringsprocessen i Sverige.

Professor Kerstin Rydbeck (2011) för forskning om läsecirklar i Sverige

Dr Jill Onsér Franzén (2008) för ett projekt om svenska kulturministrar – folkbildning i praktiken.

Professor Eva Öhrström (2005).
Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm
Ċ
Ulla Nissen,
7 maj 2020 01:11