Stipendier‎ > ‎

Anton Nyströms stipendium

Anton Nyströms stipendium

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser sedan 2011 årligen Anton Nyströms stipendium. Stipendiet har till ändamål att främja forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige, däri inbegripet dess historiska utveckling fram till nutiden, liksom dess nordiska och internationella relationer.

Stipendiet, som utdelas vid föreningens årsmöte, uppgår till 100 000 kronor.
Stipendiet utdelas nästa gång våren 2019. Sista dag för ansökan om stipendiet är 16 november 2018. Se utlysningen nedan!


Tidigare stipendiater:
Fil dr Per Wisselgren, Umeå (2018) för en studie om Greta Linder, bibliotekskonsulenterna och det svenska folkbibliotekets genushistoria 1913-1954.
Docent Henrik Nordwall, Linköping (2016), för en studie om svenska lokalpolitikers folkbildningsbakgrund och folkbildningserfarenhet.
Professor Helene Ahl (2015) för en studie om hur det går till att starta en nyskapande folkbildande rörelse i ett institutionaliserat Sverige utifrån den s k Shed-rörelsen i Malmö.
Universitetslektor Åse Hedemark (2014) för en studie om hur barns läsande formas, utövas och kommer till uttryck på biblioteket.

Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell Jönköping (2013) för en studie om berättelsens betydelse för folkbildningen.

Fil dr Jenny Jansson (2012) för forskning om folkbildningens roll i klassformeringsprocessen i Sverige.

Professor Kerstin Rydbeck (2011) för forskning om läsecirklar i Sverige

Dr Jill Onsér Franzén (2008) för ett projekt om svenska kulturministrar – folkbildning i praktiken.

Professor Eva Öhrström (2005).
Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm
Ċ
Ulla Nissen,
4 sep. 2018 06:58