Stipendier‎ > ‎

Anton Nyströms stipendium

Anton Nyströms stipendium

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser sedan 2011 årligen Anton Nyströms stipendium. Stipendiet har till ändamål att främja forskning eller andra slag av fördjupade studier rörande det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige, däri inbegripet dess historiska utveckling fram till nutiden, liksom dess nordiska och internationella relationer.

Stipendiet, som utdelas vid föreningens årsmöte, uppgår till 100 000 kronor.
Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser nu Anton Nyströms stipendium för 2018. Deadline för ansökan är 17 november 2017.  Utlysningen återfinns nedan.

Tidigare stipendiater:
Docent Henrik Nordwall, Linköping (2016), för en studie om svenska lokalpolitikers folkbildningsbakgrund och folkbildningserfarenhet.
Professor Helene Ahl (2015) för en studie om hur det går till att starta en nyskapande folkbildande rörelse i ett institutionaliserat Sverige utifrån den s k Shed-rörelsen i Malmö.
Universitetslektor Åse Hedemark (2014) för en studie om hur barns läsande formas, utövas och kommer till uttryck på biblioteket.

Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell Jönköping (2013) för en studie om berättelsens betydelse för folkbildningen.

Fil dr Jenny Jansson (2012) för forskning om folkbildningens roll i klassformeringsprocessen i Sverige.

Professor Kerstin Rydbeck (2011) för forskning om läsecirklar i Sverige

Dr Jill Onsér Franzén (2008) för ett projekt om svenska kulturministrar – folkbildning i praktiken.

Professor Eva Öhrström (2005).

Ċ
Ulla Nissen,
3 sep. 2017 08:19