Anton Nyströms stipendium 2024
Anton Nyströms stipendium 2024 kommer nästa gång att utlysas under hösten 2023.Tidigare stipendiater:2023: Docent Linnea Lindsköld för studien Att fostra läsare - Läsningens politiska historia i Sverige 1945 - 2022. 2022: fil dr Åsa Bharati Larsson för en studie om användandet av "Onkel Toms stuga" i folkbildande syfte.2021: Fil dr Lina Rahm för en studie om arbetarrörelsens datapolitik och den roll den haft för folkbildningssatsningar.2020: Universsitetslektor Caroline Runesdotter för en studie om Erica Simon.2019: Fil dr Henrik Fürst  för en utvärdering av den kulturpolitiska betydelse folkhögskolan har som arbetsplats för kulturutövare och deltagare.2018: Fil dr Per Wisselgren, Umeå  för en studie om Greta Linder, bibliotekskonsulenterna och det svenska folkbibliotekets genushistoria 1913-1954.2016: Docent Henrik Nordwall, Linköping, för en studie om svenska lokalpolitikers folkbildningsbakgrund och folkbildningserfarenhet.2015: Professor Helene Ahl  för en studie om hur det går till att starta en nyskapande folkbildande rörelse i ett institutionaliserat Sverige utifrån den s k Shed-rörelsen i Malmö.2014: Universitetslektor Åse Hedemark  för en studie om hur barns läsande formas, utövas och kommer till uttryck på biblioteket.2013: Cecilia Bjursell, centrumledare för Encell Jönköping  för en studie om berättelsens betydelse för folkbildningen.2012: Fil dr Jenny Jansson för forskning om folkbildningens roll i klassformeringsprocessen i Sverige.2011: Professor Kerstin Rydbeck för forskning om läsecirklar i Sverige2008: Dr Jill Onsér Franzén för ett projekt om svenska kulturministrar – folkbildning i praktiken.2005: Professor Eva Öhrström 

Stockholms Arbetareinstitutsförening

c/o Studieförbunden

Dalagatan 7

111 23 Stockholm