Priser‎ > ‎

Örjan Lindberger-priset

Priset delas ut till författare, forskare eller pedagog som gjort betydande insatser för att främja intresset och förståelsen för diktkonst, berättarkonst och dramatik.

Till sådana insatser räknas främst verksamhet genom skrifter och andra medier – såsom böcker, uppsatser, artiklar, studiehandledningar, radio, tv och nätforum – vilken direkt eller indirekt kan komma till nytta i folkbildningsarbete.

Priset bär Örjan Lindbergers namn, som ett uttryck för uppskattning av hans folkbildande gärning, särskilt i egenskap av föreningens ordförande 1965-1997. Priset delas ut vid årsmötet för Stockholms Arbetareinstitutsförening.
Rätt att föreslå pristagare tillkommer styrelserna för Stockholms Arbetareinstitutsförening, för organisationen Studieförbunden samt Föreningen för Folkbildningsforskning.

Prissumma: 100 000 kronor.

Örjan Lindberger-priset 2019 delades ut till Susanna Alakoski och Mats Söderlund för att de under många år arbetat tillsammans med litterära skrivarkurser och litterär skrivundervisning i bok- och tidskriftsform samtidigt som de var för sig utvecklat betydande författarskap.

Priset utdelas nästa gång 2020.Tidigare pristagare:
2018: Författaren, föreläsaren och pedagogen Torgny Karnstedt
2016: Författaren, litteraturvetaren och debattören Nina Björk
2015: Författaren och journalisten Göran Rosenberg
2014:  Författaren Jonas Hassen Khemiri
2013: Teaterkritikern och författaren Leif Zern
2012: Författaren och journalisten Göran Greider
2011: Anna Hallberg, poet och litteraturkritiker
2010: Professorn i idéhistoria, Karin Johannissonbetydande författarskap
2009: Anders Bodegård, skönlitterär översättare främst från polska och franska.
2008: Daniel Sjölin, litteraturkritiker och programledare för SVT:s litteraturprogram Babel.Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm