Priser‎ > ‎

Örjan Lindberger-priset

Priset delas ut till författare, forskare eller pedagog som gjort betydande insatser för att främja intresset och förståelsen för diktkonst, berättarkonst och dramatik.

Till sådana insatser räknas främst verksamhet genom skrifter och andra medier – såsom böcker, uppsatser, artiklar, studiehandledningar, radio, tv och nätforum – vilken direkt eller indirekt kan komma till nytta i folkbildningsarbete.

Priset bär Örjan Lindbergers namn, som ett uttryck för uppskattning av hans folkbildande gärning, särskilt i egenskap av föreningens ordförande 1965-1997. Priset delas ut vid årsmötet för Stockholms Arbetareinstitutsförening.

Prissumma: 100 000 kronor.

Priset 2018 utdelas till författaren, föreläsaren och pedagogen Torgny Karnstedt.

Tidigare pristagare:
2016: Författaren, litteraturvetaren och debattören Nina Björk
2015: Författaren och journalisten Göran Rosenberg
2014:  Författaren Jonas Hassen Khemiri
2013: Teaterkritikern och författaren Leif Zern
2012: Författaren och journalisten Göran Greider
2011: Anna Hallberg, poet och litteraturkritiker
2010: Professorn i idéhistoria, Karin Johannisson
2009: Anders Bodegård, skönlitterär översättare främst från polska och franska.
2008: Daniel Sjölin, litteraturkritiker och programledare för SVT:s litteraturprogram Babel.