Styrelse

Ordförande: Stefan Bohman

Skattmästare: Jan-Sture Karlsson. Telefon: 0708-88 03 17. Jan-sture.karlsson@folkuniversitetet.se

Sekreterare: Ulla Nissen. Telefon: 0709-73 18 77. ulla.nissen@pof.se

Övriga ledamöter: Ewa Arenbro, Cecilia Bjursell, Göran Eriksson, Olle Josephson, Leif Kindblom, Kristina Lundgren och Johanna Ringarp

Adress:

Stockholms Arbetareinstitutsförening

c/o Studieförbunden

Dalagatan 7

111 23 Stockholm

Stockholms Arbetareinstitutsförening

c/o Studieförbunden

Dalagatan 7

111 23 Stockholm