home‎ > ‎

Styrelse

Ordförande: Stefan Bohman
Skattmästare: Jan-Sture Karlsson. Telefon: 0708-88 03 17. Jan-sture.karlsson@folkuniversitetet.se 
Sekreterare: Ulla Nissen. Telefon: 0709-73 18 77. ulla.nissen@pof.se 
Övriga ledamöter: Ewa Arenbro, Ingemar Carlsson, Siv Hågård, Olle Josephson, Kristina Lundgren, Leif Kindblom och  Kurt Stern.

Adress:
Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Folkbildningsrådet
Box 380 74
100 64 Stockholm