home‎ > ‎

Styrelse

Ordförande: Stefan Bohman
Skattmästare: Jan-Sture Karlsson. Telefon: 0708-88 03 17. Jan-sture.karlsson@folkuniversitetet.se 
Sekreterare: Ulla Nissen. Telefon: 0709-73 18 77. ulla.nissen@pof.se 
Övriga ledamöter: Ewa Arenbro, Cecilia Bjursell, Ingemar Carlsson, Göran Eriksson, Olle Josephson, Leif Kindblom och Kristina Lundgren.

Adress:
Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23  Stockholm
Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm