Annat stöd

Bidrag till tryckning och spridning av studier om svensk folkbildning
Stockholms Arbetareinstitutsförening ger stöd till spridning av skrifter mm som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete. Inga särskilda ansökningstider finns utan ansökningar behandlas löpande av styrelsen under året. Normalt uppgår stödet till 20 000 till 40 000 per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre.
Utlysningen av stödet återfinns nedan som pdf.

 

Bidrag till studieförbund och folkhögskolor till arrangemang kring vetenskapens och folkbildningens roll i samhället

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2018 ett nytt bidrag till studieförbund och folkhögskolor till arrangemang kring vetenskapens och folkbildningens roll i samhället. Det ska ses mot bakgrund av dagens debatt om faktaförvrängningar och medias inflytande på debatten. Bidraget är ett komplement till bidraget till föreläsningar med vetenskaplig anknytning.

Deadline för ansökan är 17 november 2017.

Utlysningen återfinns nedan som pdf.


Bidrag till studieförbund och folkhögskolor till föreläsningar med vetenskaplig anknytning 
Stockholms Arbetareinstitutsförening erbjuder ekonomiskt stöd till föreläsningar med vetenskaplig anknytning till studieförbund och folkhögskolor 2018.
Deadline för ansökan är 17 november 2017.
Utlysningen återfinns nedan som pdf.
Ċ
Ulla Nissen,
18 sep. 2017 02:35
Ċ
Ulla Nissen,
3 sep. 2017 08:36
Ċ
Ulla Nissen,
19 okt. 2017 02:44