Annat stöd

Bidrag till tryckning och spridning av studier om svensk folkbildning
Stockholms Arbetareinstitutsförening ger stöd till spridning av skrifter mm som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete. Inga särskilda ansökningstider finns utan ansökningar behandlas löpande av styrelsen under året. Normalt uppgår stödet till 20 000 till 40 000 per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre.
Utlysningen av stödet återfinns nedan som pdf.

 


Bidrag till studieförbund och folkhögskolor till föreläsningar med vetenskaplig anknytning 
Stockholms Arbetareinstitutsförening erbjuder ekonomiskt stöd till föreläsningar med vetenskaplig anknytning till studieförbund och folkhögskolor 2021 - 2022, dvs hösten 2021 och våren 2022.
Deadline för ansökan för studieförbunden är 12 maj 2021.
Utlysningarna till folkhögskolor resp studieförbund återfinns nedan som pdf.

Bidraget till föreläsningar med vetenskaplig anknytning för folkhögskolor kan sökas under hela året.


Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm
Ċ
Ulla Nissen,
2 mars 2021 02:46
Ċ
Ulla Nissen,
14 sep. 2019 07:40
Ċ
Ulla Nissen,
22 okt. 2019 00:29