Annat stöd

Bidrag till tryckning och spridning av studier om svensk folkbildning
Stockholms Arbetareinstitutsförening ger stöd till spridning av skrifter mm som har anknytning till svenskt folkbildningsarbete. Inga särskilda ansökningstider finns utan ansökningar behandlas löpande av styrelsen under året. Normalt uppgår stödet till 20 000 till 40 000 per ansökan, men kan, om särskilda skäl föreligger, bli högre.
Utlysningen av stödet återfinns nedan som pdf.

 


Bidrag till studieförbund och folkhögskolor till föreläsningar med vetenskaplig anknytning 
Stockholms Arbetareinstitutsförening erbjuder ekonomiskt stöd till föreläsningar med vetenskaplig anknytning till studieförbund och folkhögskolor 2019.
Deadline för ansökan för studieförbunden är 15 november 2018.
Utlysningarna till folkhögskolor resp studieförbund återfinns nedan som pdf.
Stockholms Arbetareinstitutsförening
c/o Studieförbunden
Dalagatan 7
111 23 Stockholm
Ċ
Ulla Nissen,
24 aug. 2018 07:32
Ċ
Ulla Nissen,
13 okt. 2018 02:07
Ċ
Ulla Nissen,
27 sep. 2018 23:31