หน้าแรก


ประมวลภาพกิจกรรม


 • ข่าวการตรวจเยี่ยม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรนายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 เป ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2560 00:51 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์  รายละเอียดแนบท้ายการสมัครสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ : ศธจ.กำแพงเพชร/60 เอกสารประกอบ ดาวน์โหลด
  ส่ง 23 พ.ย. 2560 01:01 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • ข่าวล่าสุด วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให ...
  ส่ง 23 พ.ย. 2560 00:59 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • จดหมายข่าว
  ส่ง 14 พ.ค. 2561 20:45 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา
  ส่ง 19 พ.ย. 2560 00:31 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จดหมายข่าว


   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                  

  

    ประกาศ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    ประกาศ 

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ไฟล์แนบ1  ไฟล์แนบ 2   26 ก.พ.2561 โดย ถนอมวงศ์ 

  

   

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้)  ไฟล์แนบ
  ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                 

ข่าวหน่วยงานการศึกษา                                                                                      

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                                                                               


[ 27 / ก.ย. / 2560 ] รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์และเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 72 ) เจ้าของ เทิดศักดิ์ ปัญญาจิราธิวัฒน์
[ 12 / ก.ย. / 2560 ] รายงานผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ( อ่าน : 127 ) เจ้าของ นางปิยรัตน์ กรมพันธุ์
[ 31 / ส.ค. / 2560 ] รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 ( อ่าน : 133 ) เจ้าของ นายสุวิทย์ กังแฮ
[ 11 / ก.ค. / 2560 ] รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง All About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 93 ) เจ้าของ นางพัฒนาพร สารทอง
[ 26 / พ.ค. / 2560 ] รายงานผลการส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ( อ่าน : 408 ) เจ้าของ นางสาวสุดใจ ใจแสน
[ 25 / พ.ค. / 2560 ] รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุด My Self กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 157 )เจ้าของ นางสาววิยะดา ทิมชล
[ 23 / พ.ค. / 2560 ] รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยาก ชุด สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 129 ) เจ้าของ นางนงลักษณ์ หมีคณะ
[ 7 / พ.ค. / 2560 ] การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา ค 23101 คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับบทเรียนโปรแกรม ( อ่าน : 204 ) เจ้าของ นายวุฒิพงษ์ ปัญญามา
[ 28 / เม.ย. / 2560 ] รายงานการใช้แบบฝึกทักษะไวยากรณ์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อ่าน : 283 ) เจ้าของ ณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์
[ 18 / เม.ย. / 2560 ] รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับ ที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ( อ่าน : 828 ) เจ้าของ นางสาวณัฐภรณ์ หม่อนกันทา


ข่าวการศึกษา                                                                                                 

 ว31/2560 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ
ว31/2560 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิภายในประเทศสพฐ.ย้ายและแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (20 ก.ย.2560)
สพฐ.ย้ายและแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา (20 ก.ย.2560)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560สถานี ก.ค.ศ. ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
สถานี ก.ค.ศ. ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระสังคมฯ (7 ส.ค.2560)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระสังคมฯ (7 ส.ค.2560)

ตรวจสอบรายชื่อการเกลี่ยอัตรากำลังรอบ 2 ในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด
ตรวจสอบรายชื่อการเกลี่ยอัตรากำลังรอบ 2 ในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด

สถานี ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถานี ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ.
มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2560)สสวท.จ่อชิ่งหนีองค์การค้าฯ
สสวท.จ่อชิ่งหนีองค์การค้าฯ
ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 16 ราย
ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 16 ราย[ว27/2560] การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
[ว27/2560] การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
สถานี ก.ค.ศ. ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

สถานี ก.ค.ศ. ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (11 ก.ค.2560)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (11 ก.ค.2560)
สพฐ. ยันใช้สื่อดิจิทัลช่วยจัดการเรียนการสอนเต็มร้อย เผยโรงเรียนมีเน็ตความเร็วสูงถึง 98.56%
สพฐ. ยันใช้สื่อดิจิทัลช่วยจัดการเรียนการสอนเต็มร้อย เผยโรงเรียนมีเน็ตความเร็วสูงถึง 98.56%

ผู้บริหารสำนักงาน
บุคลากร ศธจ.กำแพงเพชร

กลุ่มอำนวยการ


กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ติดต่อสอบถาม ศธจ.กำแพงเพชร

แบบสอบถามการบริการของศธจ.กำแพงเพชร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตัวอย่าง แบบสอบถาม เกี่ยว กับ เว็บไซต์

แผนที่ ศธจ.กพ.

ช่องทางติดต่อสป.

รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.

ปณิธานความดี ปีมหามงคล

ปฏิทิน


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง-ประกวดราคา


Comments