-ภาคเหนือ

                
ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมเที่ยวในภาคเหนือชื่อ
        ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัด            ตาก(ดอยมูเซอ)
ภาค                        ภาคเหนือ
จังหวัด        ตาก


สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด

สิ่งดึงดูดใจ
มีดังนี้คือ
- สถานีทดลองพืชสวนมูเซอ
- อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
- ต้นกระบากใหญ่ มีขนาดใหญ่วัดขนาดโดยรอบได้ ๑๖.๑๐ เมตร และสูงประมาณ ๖๐ เมตร เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในจำพวกไม้ชนิดเดียวกัน
- สะพานหินธรรมชาติ
- ร้านขายผลิตผลของชาวไทยภูเขา ตั้งอยู่ริมเส้นทาง ตาก-แม่สอด (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕) บริเวณกิโลเมตรที่ ๒๙ ผลิตผลที่ชาวไทยภูเขานำมาขาย ได้แก่ พืชผลต่างๆ ที่เพาะปลูกได้ จะเริ่มขายตั้งแต่เช้าถึงบ่าย

สิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
มีสถานที่พักรับรอง ถ้ามีความประสงค์จะเดินทางไปชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในศูนย์พัฒนาฯ ติดต่อได้ที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ตู้ปณ ๒ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เส้นทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
ใช้เส้นทางตาก-แม่สอด-อุทยานแห่งชาติลานสาง-ดอยมูเซอ-อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช-ร้านขายสินค้าชาวไทยภูเขา
ชื่อ
    อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ภาค    ภาคเหนือ
จังหวัด    กำแพงเพชร


สถานที่ตั้ง ตำบลในเมือง และตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

สิ่งดึงดูดใจ
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ให้เป็น 
เมืองมรดกโลก ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย สิ่งที่น่าสนใจแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
คือบริเวณภายในกำแพงเมืองเก่า มีโบราณสถานและสิ่งที่น่าสนใจคือ วัดพระแก้ว วัดพระธาตุ กำแพงเมืองและป้อม
 ศาลพระอิศวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เมืองกำแพงเพชรบริเวณนอกกำแพงเมืองเก่า เรียกกันว่าเขตอรัญญิก 
มีโบราณสถานทางศาสนาขนาดใหญ่และสวยงามน่าสนใจจำนวนมาก ที่สำคัญได้แก่ วัดช้างรอบ วัดพระสี่อิริยาบถ 
วัดอาวาสใหญ่ วัดนาคเจ็ดเศียร วัดพระนอนซึ่งมีเสาพระวิหารเป็นเสาศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในโลก บ่อศิลาแลง เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
๑. ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
๒. ศาลาพักผ่อนอิริยาบถ๓. เส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างสถานที่สำคัญ และหนทางเข้า-ออก 
อุทยานประวัติศาสตร์เป็นถนนลาดยางทั้งหมดเส้นทางเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจากวงเวียนสี่แยกเชิงสะพานฝั่งกำแพงเพชร ตามเส้นทางเข้าสู่ศาลากลางจังหวัด เลี้ยวซ้ายตามถนนสายกำแพงเพชร-อำเภอพรานกระต่าย 
ประมาณ ๒๐๐ เมตรถึงศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
ส่วนที่ ๑ เดินทางต่อไปตามเส้นทางสายเดิม ประมาณ๔๐๐ เมตรถึงทางแยกซ้ายมือ เ
ลี้ยวซ้ายตามทางแยกอีกประมาณ ๒๐๐ เมตร ถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก ส่วนที่ ๒
ชื่อ
ดอยตุง
ภาคภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย


สถานที่ตั้ง ดอยตุง เป็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มดอยสามเส้า ซึ่งมีภูเขาสำคัญๆ ได้แก่ ดอยปู่เจ้า ดอยย่าเจ้า (ย่าเฒ่า) ดอยดินแดง นอกจากนี้มีดอยบริวารอีกเช่น ดอยทา ดอยเกตุบรรพต และดอยตายสะ ปัจจุบันเรียกรวมๆ กันว่า ดอยตุง (ดอยทุง หรือดอยธง) ตั้งอยู่บนเทือกเขาแดนลาวบริเวณอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๕๐๐-๑๗๕๐ เมตร

สิ่งดึงดูดใจ
วัดพระธาตุดอยตุงมีเจดีย์บรรจุพระมหาชินธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย พระตำหนักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าอะข่า ลาหู่ ลีซอ กระเหรี่ยง ฯลฯ

สิ่งอำนวยความสะดวกในดอยตุง
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทางในการทัศนศึกษาสภาพความเป็นอยู่และแหล่งธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆ บนดอยตุง

เส้นทางเข้าสู่ดอยตุง
จากถนนพหลโยธิน (เชียงราย-แม่สาย) ประมาณกิโลเมตรที่ ๘๗๐ บ้านห้วยไคร้ มีถนนลาดยางแยกเข้าไปทางทิศตะวันตก เลียบไหล่เขาขึ้นไปจนถึงพระตำหนักและวัดพระธาตุดอยตุง ระยะทางรวมประมาณ ๑๔ กิโลเมตรComments