Vrienden van Plons

Wij nodigen u van harte uit VRIEND VAN PLONS te worden.
...geen mens kan zonder, ook Plons niet...


Wij financieren alle kosten uit giften en donaties. Wij ontvangen geen subsidie. 
Maar wij hebben ook geen kantoor-, salaris- of overheadkosten.  

Alle opbrengsten komen volledig ten goede aan de watersport voor mensen met een beperking.

U kunt ons helpen door VRIEND VAN PLONS te worden. Daarmee steunt u ons in vele opzichten en ook financieel.
U bent al VRIEND VAN PLONS voor slechts  € 25,-