Hoe kunt u helpen

Uiteraard zijn giften & donaties van harte welkom. Alle inkomsten (100%) zijn bestemd voor het verwezenlijken van het doel van de stichting en van groot belang voor de continuïteit van de (zeil)activiteiten. De opbrengst van uw steun komt dus volledig ten goede aan de deelnemers en doelgroepen van Plons. 

Wilt u ook bijdragen aan Stichting Plons? We verwelkomen u graag als donateur. Klik in het menu op Giften & Donaties of bel 084 0031343

Of steun ons bijvoorbeeld op een van de onderstaande andere manieren:

Aanschaf Poster van Plons:

Sommige deelnemers (zeilers met een beperking) onderscheiden zich door een authentieke creativiteit. Door kunstwerken te maken kunnen zij tevens hun emoties uiten. Mensen met een beperking kennen geen beperkingen op het doek. Over kunst moet je echter niet te lang praten. Je moet er vooral naar kijken.

Wilt u uw relaties, personeel of team verblijden met een poster van Plons, neem contact met ons op om de mogelijkheden en/of uw wensen te bespreken!

De opbrengst komt volledig ten goede aan Stichting Plons

Mede mogelijk gemaakt door Qwazt & Mediacenter Rotterdam
(Vanaf 20 stuks)
Hou een boot in de vloot:

Gelukkig is er geen `schip met geld` voor nodig om ons initiatief voort te zetten. Maar er is budget nodig om de boten en materiaal te kopen en onderhouden. Verder moeten we elk jaar opnieuw het liggeld, maar ook de verzekeringen betalen. En dan zijn er nog de plannen om ook andere watersportactiviteiten te ontwikkelen voor deze kwetsbare groep mensen. Dat lukt allemaal alleen als we meer sponsors vinden.


Wilt u met uw bedrijf een keer meevaren en een activiteit meemaken? Of wilt u een boot sponsoren?
Wij bespreken graag met u de mogelijkheden


Sponsor een klas op de Plas

In overleg met een aantal Rotterdamse scholen voor Speciaal Onderwijs (cluster 3) is in 2008 begonnen met het ontwikkelen van schoolzeil activiteiten door Stichting Plons. De reden is dat we in willen zetten op buitenschoolse activiteiten gericht op activering van leerlingen in recreatieve zin en hen in contact willen brengen met de zeilsport. 

Onze doelstelling is om Rotterdamse scholieren met een beperking
kosteloos te laten deelnemen aan de activiteiten van Plons.

Dit kan echter alleen met Uw hulp! Steun een klas op de plas