WATER voor later
 

Water in al zijn aspecten 

Bron: http://www.blikopnieuws.nl/bericht/82918

 

Half miljoen nog te bouwen woningen lopen overstromingsrisico

September 2008

Amsterdam - Circa een half miljoen nieuwbouwwoningen staat gepland in gebieden met een overstromingsrisico. Bij een dijkdoorbraak kunnen deze woningen tot 7 meter onder water lopen. Dit blijkt maandag 15 september uit een quickscan die het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov) heeft uitgevoerd naar aanleiding van het advies van de Deltacommissie.

Op de Nieuwe Kaart van Nederland inventariseert het Nirov alle nieuwbouwplannen tot 2030. Deze plannen heeft het Nirov vergeleken met de overstromingsrisicogebieden. 

Hieruit komt naar voren dat bijna de helft van de in totaal 1,3 miljoen geplande nieuwbouwwoningen in deze overstromingsrisicogebieden komt te staan. Bij het falen van de primaire waterkering kunnen de woningen tussen de 0 meter tot wel 7 meter water te verduren krijgen. 

Geen extra maatregelen 'zorgelijk'
Het Nirov vindt het zorgelijk dat er bij de geplande nieuwbouw niet nu al extra maatregelen worden genomen om de woningen tegen het water te beschermen. 

In het vorige week uitgekomen advies van de Deltacommissie adviseerde deze commissie nog dat er waterbestendig moet worden gebouwd op terpen, op palen, drijvend, of op opgehoogde gronden. Van de nieuwe woongebieden die nu op de plankaart staan, heeft slechts een fractie een waterrobuust en waterbestendig ontwerp.

Programma Water
De quickscan is uitgevoerd in samenwerking met het Nirov-programma Water. Binnen dit programma werkt het Nirov samen met beleidsmakers, professionals en andere belanghebbende partijen uit de sectoren ruimtelijke ordening en waterbeheer.

 

 

 

 

03 September 2008  Bron:  NOS Nieuwe Deltawet Premier Balkenende  (Link)

Balkenende zegt nieuwe Deltawet toe

Premier Balkenende is positief over de aanbevelingen van de Deltacommissie. Hij kondigde aan dat het kabinet volgend jaar met een Deltawet komt om de financiering te regelen. Het kabinet neemt de handschoen op, zei hij bij de overhandiging van het rapport-Veerman.

Als we het verstandig aanpakken komt Nederland uit deze strijd tegen het wassende water opnieuw sterker tevoorschijn, aldus Balkenende.

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat zei dat het advies kansen biedt voor de economie, de ruimtelijke ordening en de natuur. Ook de eerste reacties uit de Kamer zijn positief.

--


  

-  Alleen langdurige zware regenval redt waterstand -

 Zelfs zeer zware regenval kan volgens de Franse minister van Milieu het door de droge jaren 2003 en 2005 sterk gedaalde grondwaterpeil niet meer voldoende aanvullen. Ze noemt de droogte in haar land als gevolg van de hitte verontrustend. In Duitsland bedreigt de aanhoudende droogte de scheepvaart op de Rijn. Ook het niveau van andere rivieren waarop normaal veel commercieele scheepvaart is, zo als de Elbe en de Oder, is extreem laag, waardoor schepen minder lading kunnen veroveren. Volgens de autoriteiten is de waterstand in juli (2006) in geen 25 jaar zo laag geweest.

De voor het weekeinde verwachte regen zal weinig verbetering in de toestand brengen, stellen deskundigen. Biologen en Ecologen vrezen dat de vissen en schelpdieren massaal gaan sterven als het zo warm blijft. ........

In de Poolse hoofdstad  Warschau is Juli sinds gisteren de warmste zomermaand sinds 227 jaar. Op het Kroatische vakantie-eiland Pag ontstond door de hitte een acuut gebrek aaan drinkwater. Duizenden toeristen zijn vertrokken. De Kroatische marine heeft aangekondigd schepen met drinkwater te sturen.

HEEL ANDERS was het in het Zwitserse Kanton Wallis. Daar richtte een door zware regenval sterk gezwollen bergbeek enorme verwoestingen aan. Drieduizend inwoners van de stad Martigny moesten hun huizen verlaten.

 In Californie zijn als gevolg van de moordende hitte zeker 56 mensen overleden. De meeste doden vielen in het ver van de kust gelegen  Central Valley, waar de temperatuur al meer dan een week boven de 41 graden Celsius is. In een kamer in een goedkoop hotel in Sacramento werden drie gasten dood aangetroffen. In Fresno in Central Valley gaf de thermometer de recordtemperatuur van bijna 45 graden aan. Daar stierven niet alleen mensen, maar ook honderden koeien.

(Bron;  de Gelderlander Buitenland van 27 juli 2006) 

 

Aanlevering van groente in winkels in Nederland is in gevaar (voorpagina zelfde Gelderlander) 

 Het aanbod van groenten in de supermarkten kan onder druk komen te staan als de periode van hitte en droogte aanhoudt. Het is aannemelijk dat in de herfst tekorten zullen ontstaan bij bloemkool, wortelen, prei en spruiten, aldus de vereniging van de nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie. De producenten van verwerkte groenten (pot, blik, diepvries, gedroogd) vrezen dat de voorraden niet toereikend zijn om de krappe oogst van dit jaar te compenseren"

               - 'Water verdient meer aandacht'  -

Bron; NRC
Uitgegeven: 8 november 2006


WAGENINGEN - De zorg om en aandacht voor het broeikaseffect en de klimaatverandering is verloren tijd, want er valt toch niet veel aan te doen. Waar het werkelijk om gaat is de uitputting van de aarde en de verkwistende wijze waarop de Westerse wereld de beschikbare hoeveelheid zoetwater verspilt.

Dat zegt milieutechnoloog Jules van Lier, die donderdag aan de Wageningen Universiteit het bijzonder hoogleraarschap Anaërobe Afvalwaterbehandeling aanvaardt. Volgens Van Lier is de westerse wijze van waterzuivering een slecht voorbeeld voor ontwikkelingslanden.


Toilet
Van Lier stelt dat maar heel weinig water op aarde geschikt is voor menselijk gebruik. Toch vindt de Westerse wereld het gewoon ontlasting door het toilet te spoelen met honderd maal zoveel zoetwater als daarvoor nodig is.

In de Verenigde Staten kost het voorkomen dat iemand hepatitis A zou oplopen door het drinken van water drie tot dertig miljoen dollar meer dan de  behandeling van iemand, die deze ziekte door drinkwater zou oplopen, aldus de Wageningse professor.

Langdurige periodes van een tekort aan schoon water zijn een tijdbom onder de samenleving, voorspelt Van Lier. Wereldwijd sterven 1,8 miljoen mensen per jaar door het drinken van besmet water. Dat gebeurt vooral in arme landen. 90 Procent van die sterfgevallen betreft kinderen onder de 5 jaar.

Ontwikkelingslanden
Het Westen zou daarom juist ontwikkelingslanden moeten laten zien hoe een kleine hoeveelheid zoetwater zo economisch mogelijk kan worden gebruikt. Van Lier vindt het niet meer aanvaardbaar op kostbare wijze meststoffen uit drinkwater te zuiveren en dat schone water vervolgens te gebruiken om akkers te besproeien. Zijn vakgroep werkt aan methodes om water goedkoper te zuiveren en anders te gebruiken.

 

 

 

Natuurzuiver water

 

 --

 

 Bron: http://www.nos.nl/nos/artikelen/2008/09/art000001C90DB28C48AC38.html

17:26 03 September 2008

Zorgen over zoetwatervoorziening

De klimaatverandering leidt in de komende decennia tot langere periodes van droogte. Daarom moet een reeks aan maatregelen worden genomen om te zorgen dat er voldoende zoet water blijft, adviseert de Deltacommissie.

Door de stijging van de zeespiegel zijn ook maatregelen nodig om de landbouw te beschermen tegen zeewater. De rivieren zullen 's zomers minder water bevatten, waardoor het zoute zeewater verder het land kan binnendringen.

De commissie stelt voor de kosten van alle maatregelen te betalen uit een speciaal fonds, dat met aardgasbaten en staatsobligaties kan worden gevoed.


----

Bron:  http://www.nos.nl/nos/artikelen/2008/09/art000001C90DB251A0E0E0.html

14:53 03 September 2008

Deltacommissie: dijken moeten omhoog

De zeespiegel kan tot 2100 met 1,3 meter stijgen en tot 2200 met 4 meter. Dat is meer dan tot nu toe aangenomen werd. De dijken moeten daarom veiliger en hoger worden. De kosten kunnen tot 2100 oplopen tot 1,5 mld euro per jaar.

Dat concludeert de Deltacommissie die voor het kabinet heeft onderzocht hoe Nederland zich kan beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Voorzitter (en oud-minister) Veerman heeft het advies in Den Haag vanmiddag aan het kabinet aangeboden.

De staatscommissie doet in het advies twaalf concrete aanbevelingen die voor 2050 gerealiseerd moeten zijn.

------

Bron: http://www.nos.nl/nos/artikelen/2008/09/art000001C90DC7BEA79C3F.html


03 September 2008

Commissie wil hoger peil IJsselmeer

De Unie van Waterschappen waarschuwt voor de gevolgen van de verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer met 1,5 meter. De Deltacommissie wil daarmee op termijn de zoetwatervoorziening veilig stellen. Door het verhogen van het peil ontstaat een groot zoetwatergebied.

Volgens de Unie moeten de dijken rond het IJsselmeer dan versterkt worden. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor veel historische dorpen en steden.

Op hoofdlijnen steunt de Unie het advies. Ze noemt het historisch dat er voor het eerst plannen worden gemaakt voordat een ramp plaatsvindt, in plaats van erna.

------

 

 

 

 

 

 

                                ---