Overstroming Nederland e.a. zaken

Een land in verandering. 2/3 van Nederland onder water 

Ons neerslagpatroon is in West Europa drastisch aan het veranderen. Er valt meer regen in een keer, de perioden van droogte zijn groter en de zeespiegel is stijgende wereldwijd. Zodoende zijn wij in 2006 gewaarschuwd door Amerika rekening te houden met overstroming van onze kustprovincies vanaf 2007. Voeg daarbij de idiote situatie dat wij ons drinkwater nog steeds verspillen in het toilet en voor het wassen van de auto en je ziet de ramp (al enige jaren) over ons heen komen. Wij privatiseren, de prijzen stijgen, en de situatie is met de dag ernstiger.

 December 2012 Impressie van voorspellingen(Youtube 6 min) (Link)

Zodoende verdwijnen planten- en dierensoorten, vernietigen wij onze eigen toekomst en maken leven onmogelijk. Waarlijk; een misdaad tegen de menselijkheid. Zelfs de dijkenbouwers maken zich ongerust; Niet elke dijk zal zich aan de wet houden..

Merkwaardig genoeg hebben wij nog meer water problemen. Wij gaan vechten om water; enige honderden potentieele oorlogsgebieden met als thema (drinkbaar) water zijn er volgens de Verenigde Naties in de Wereld. Merkwaardig genoeg valt Nederland daar ook onder. Er is een verschil tussen water en... Voor ons drinkbaar water! Wij vervuilen te veel !


Wat valt er te verwachten (Link)

-

Risicokaart van Nederland  (Link) Waar zitten bedrijven om in de gaten te houden..

Climate changes

"Er zijn meer rampen te verwachten:zeespiegelstijging, extra neerslag en droogte.We moeten ons voorbereiden op rampen die maar zelden voorkomen, en mensen vergeten snel. Klimaatverandering motiveert niet tot actie, een overstroming wel."Bron foto:  Wikipedia  (Link)

Nederland zonder dijken of wel boven ANP. Verhoging van het waterpeil in de rivieren is hierbij niet meegenomen.. Ziet u de overeenkomst tussen beide afbeeldingen. Hoe het wordt, en hoe het was

Over overstromingen in algemene zin  (Link) Wikipedia

Hoe Nederland er gaat uitzien?

Bron: KNMI.nl/kenniscentrum/zeespiegelstijging(Link)


Wat veranderd er zoal in het klimaat; kijk zelf;

*Weer in de Wereld en in Nederland(Link)

KNMI Klimatologie - Overzicht extremen (Link)

Weersverwachting 2090(Link)

Hoe komt woestijnvorming -Wat wordt er aan gedaan (Link)


Temperaturen hier in Nederland en 

west- Europa meerdere dagen boven de

 40 graden en in India en Afrika boven 

de 50 !


Actueel

Hoge temperauren in Siberie en Lapland, Tornado's in West Eruopa, extreme regenval en zware stormen in China en Korea- Zuid Oost Azie, uitdroging, woestijnvorming in Italie, het onderlopen van grote stukken Nederland etc. Het loslaten van onze vervuilende zaken, spuitbussen, huidige model auto's etc. Wij moeten het samen doen de verandering en beseffen; het gaat om ons (over-) leven.

De groei van de wereldbevolking;Wij allemaal (Link)Bekijk hier de actuele cijfers..

Bevolkingsopbouw Nederland 2007 (Link)

* Oorlogen in de 21e eeuw zullen, merkwaardig genoeg, gaan om (drinkbaar-) WATER

De hieronder staande afbeeldingen laten de veranderingen zien in het aardmagnetisch veld bij een verschuiving van de polen.

Als je bedenkt dat deze zelfde ontwikkeling ook in ons bewustzijn gaat plaatsvinden....

Speciale projecten om te (Over-)leven - (Link)

 Terug naar Siteoverzicht  Syntax NBA  (Link)