Onderwijs Education         

Ouder... ben je wel wijs?

Besef ten volle dat er geen leraren bestaan, alleen begeleiders ! 

Elk moment is een nieuwe begin. Het verleden is in die zin niet belangrijk.

 

De gedachte gaat vooraf aan iedere daad en schept deze wereld !

Wij hebben alle aspecten in ons en hoeven alleen ons zelf te ontdekken. 

Onzinnig Onderwijs...

Doel en reden van onderwijs

Wat willen wij onderwijzen en waarom?

Wij leiden op tot niets!


"Wij leiden op tot niets" Een boek van Neil Postman, Amerikaans Hoogleraar. Wat doen onze kinderen op school? `

Wat wordt hen geleerd van de werkelijke situatie van onze wereld? Bijvoorbeeld de kredietcrisis..?

"The end of education" (Link)

Over Neil Postman en zijn boeken  (Link)

 In mijn werk zie ik diverse scholen en heb veel meegemaakt met diverse kinderen welke ongelooflijk in de problemen zaten met de school. Vaak zag de school de leerlingen niet staan in hun ware zijn of was bijvoorbeeld sterk bezig een bepaalde norm te eisen zonder te kijken naar de wezenlijke noodzaak tot verandering van de school zelf!  Stel het kind centraal! en wat het kind wil!


-

Scholen welke soms enige aandacht schenken aan zaken als bijvoorbeeld natuur en milieu. Maar kijk je werkelijk naar de scholen dan zie je hoe verouderd zij zijn. Verouderd in gebouw, in gebruikte lesmethoden en materialen.


Wat is de ideale school?

Wij leren onze kinderen diverse zaken welke feitelijk onjuist zijn! 

  

 

 Wat is belangrijk voor een kind om te leren?

 Hoe je relaties aangaat met andere mensen bijvoorbeeld?

Hoe je kinderen groot brengt

Hoe je iemand kiest om van te houden 

Wat je nodig hebt om te leven

Om keuzes te maken welke gezond zijn voor jou zelf.

Om je voor te breiden op een maatschappij en samenleving welke totaal gaan veranderen! 

Respect

Bepalen wat wijsheid is

Eerlijk geinformeerd worden over de gemaakte fouten van het land waar je leeft 

Dat geen van de huidige voorzieningen er voor hem of haar nog zal zijn 

-

 

 

 

 

of:

 

Democratische school onder vuur  (Link)  September 2008

AMERSFOORT - Ouders van de twaalf leerlingen op de Amersfoortse democratische school De Kampanje hebben van de leerplichtambtenaar te horen gekregen dat ze hun kinderen op een erkende school moeten inschrijven.
Voor 1 oktober wel te verstaan, anders worden er boetes opgelegd.

,Het voortbestaan van De Kampanje is in acuut gevaar,'' stelde de vertegenwoordigster van de school dinsdag op de zitting van de bestuursrechter in Utrecht. De schoolleiding betwist het besluit van de onderwijsinspectie om de leerplichtambtenaar in te schakelen.

De Kampanje in Amersfoort is een school voor basis- en voortgezet onderwijs. Het is een 'school voor persoonlijk ondernemerschap'. De school komt voort uit een internationaal onderwijssysteem, waarbij studenten zelf hun lesprogramma bepalen, zonder toetsen. 

De school in het kloostergebouw van Ter Eem aan de Daam Fockemalaan, werd begin vorig jaar opgericht. Volgens de onderwijsinspectie voldoet de school niet aan de eisen die aan het onderwijs in Nederland worden gesteld, maar De Kampanje wil zich niet conformeren aan alle regels en beroept zich op de vrijheid van onderwijs in ons land.

Volgens staflid en medeoprichter van de school Hartkamp heeft de inspectie de bewijslast omgedraaid. ,,Wij zouden moeten aantonen dat er op De Kampanje sprake is van onderwijs. Maar zo werkt het niet: de inspectie moet bewijzen dat er hier geen sprake is van onderwijs.''

Hartkamp voelt zich gesterkt door een uitspraak van de rechtbank in Arnhem, waar twee ouders van de school De Ruimte uit Soest onlangs werden vrijgesproken in een soortgelijke kwestie. 

De Utrechtse bestuursrechter beloofde op korte termijn uitspraak te doen in het belang van ouders en studenten van De Kampanje. De uitspraak wordt op 30 september verwacht. Hartkamp verwacht niet dat de school na een negatieve uitspraak dichtgaat. ,,We gaan gewoon door. Op 3 november staat er weer een bezoek gepland van de onderwijsinspectie. Na het oordeel van de inspectie kan alsnog gepraat worden over mogelijke aanpassingen.''

 

 

 

---