Disclaimer Syntax NBA
Een noodzakelijke voorziening in deze juridisch georienteerde maatschappij

Disclaimer:  Alhoewel Syntax NBA heeft getracht de op de website verstrekte informatie zo volledig en accuraat als mogelijk weer te geven, aanvaardt Syntax NBAl geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de geboden informatie in welke vorm dan ook.

Alle informatie op de website heeft een informatief karakter

Syntax NBA accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website, de informatie welke op de website beschikbaar is of de aangegeven linken voor nadere informatie.

Heeft u vragen of opmerkingen?    Mail naar:  NBAnatuurlijk@gmail.com

Heeft u opmerkingen of vragen over vorm, gebruikte materialen op de website of de inhoud wilt u dan contact opnemen met bovenstaandmailadres? T.a.v. de webbeheerder. 

Terug naar:  homepage Syntax NBA (Link)