Familie-levensopstellingen - zicht in de dynamiek van jouw leven - Cursussen en Workshops

Familie- Levens- en Bedrijfsopstellingen                                            
Cursus familieopstellingen bij de Volksuniversiteit Doetinchem !   Aanvang :  Maart 2009  Voor meer informatie  Link        
Nieuwe Cursus + kennismakingsavonden 
Familieopstellingen   Volksuniversiteit Doetinchem    Link     Najaar 2009                
Diverse nieuwe mogelijkheden en deelnemen aan een bijeenkomst ?  Mail ons;  NBAnatuurlijk@gmail.com
Familieopstelingen volgens Hellinger geven inzicht in het leven en in eigen processen. Alles in het leven, elke combinatie van mensen of dingen is een opstelling en geeft ons een bepaald gevoel. Is in harmonie of onaangenaam, is stabiel of chaotisch. De inrichting en kleurkeuze in je huis, maar ook elke situatie in de stad of in een land zijn een opstelling die in een moment de verhouding van krachten laat zien. Een netwerk van lijnen en invloeden welke voortdurend veranderen. Sommigen langzaam anderen heel snel. Dat krachtenspel heeft een taal en zegt iets over jouzelf of het onderwerp. Opstellingen geven inzicht !

Wonderlijk genoeg ben je als mens in elke situatie anders. Je neemt een andere houding aan ten opzichte van collega's, vrienden, je gezin etc. Andere aspecten van jezelf worden aangesproken, je presenteert je anders, je zit in een andere rol.

Familie- of levensopstellingen, of de daarmee overeenkomende horoscoop-opstellingen, laten iets zien van de innerlijke of achterliggende structuur die gaande is in het leven. Een opstelling is een groepsproces waarbij de vraagsteller kijkt naar de ontwikkeling in de door hem of haar zelf neergezette samenstelling. Je kunt daarbij vaak herkennen wat ook in jouzelf gaande is. 
Welke invloeden er spelen, hoe daar meer zicht op te krijgen en het helpt te begrijpen wat er gebeurt in het leven.

Opstellingen zijn een creatieve ervaring. Ze zijn nooit het zelfde en kunnen je diepgaand inspireren tot nieuwe en onverwachte stappen in je leven. Een opstelling is altijd ook van warde voor wie toekijkt !

Een methode om diepgaande inzichten in uw leven en uw omgeving te krijgen.

Onderwerpen voor een opstelling kunnen bijvoorbeeld zijn :

Uw verhouding tov derden           Wat speelt er in mijn netwerk

Geestelijke aspecten                       Ik zit in de knoop maar waarom

Medische verduidelijking             Achtergrond of aanwijzingen

Relatieproblemen                           Wat is er aan de hand met mijn relatie
Familie                                              Voorouders, diverse invloeden duidelijk krijgen
Perspectief in uw leven                 Nieuwe richting vinden
Zelfinzicht                                                Thema's en blinde vlekken helder krijgen

Tevens verzorgen wij :   Bedrijfs/Organisatie opstellingen

Iets over onze intentie

' But the entity should know there is more to life than to live, and a success must be one in which the entity may grow in understanding and in knowledge. 

It must be one in which grace and mercy and truth have been and are the  directing activities; else regrets, in the home, in the associations, 

may be the part of the entity's experience. Keep self, then, well balanced. Budget thy time more...

For he that makes material gains at the expense of home or of opportunities and obligations with his own family does so to his own undoing


Familieopstellingen maken dit mogelijk ! Geven inzicht, kracht, inspiratie, vertrouwen  en perspectief !

Enkele praktische uitgangspunten;
Opstellingen zorgen voor het opnieuw verbinden met de natuur en daarmee helpen de eigen natuur en wortels terug te vinden.
Deelname:  U kunt instappen na een korte kennismaking. Leest u vooraf deze website en bekijk de hierin vermelde linken.
Duur:  Een bijeenkomst duurt 2  tot 3 uur. Een sessie kan op verzoek op ieder moment plaatsvinden. 
Individueel:    Individuele sessies zijn mogelijk op afspraak 
Locatie:  Een opstelling kan overal plaatsvinden op verzoek. In de regio, of ook op elke locatie in Europa. 
Speciaal:  Een opstelling in de vrije natuur is mogelijk en een bijzondere ervaring !
Kosten:  Vrijwillige bijdrage door individuen
Syntax NBA;      NBAnatuurlijk@gmail.com       mobiel;  06 - 18 68 52 48        Syntax NBA Netwerk            
                                                                                                                                                           
Inbreng van het individu :  
Elk individu is belangrijk en heeft een unieke inbreng!  Wie niet spreekt werkt toch mee door zijn of haar bewustzijn

"Geef je leiding of neem je leiding" Is daarin automatisch het gevolg dat de rest gaat volgen? Groepsprocessen vragen in elk project veel aandacht. Als iemand de leiding neemt en aangeeft hoe e.e.a. zit of moet is daarvan meestal automatisch het gevolg in een groep dat de overigen zich als volgers gedragen en ook zich zo gaan opstellen in wat er gedaan moet worden. 

Teamwork in projecten en bedrijven. Als je bij elkaar komt als team, met elkaar besluit een klus te doen dan kun je met elkaar functioneren als een organisme. Alles kan dan op rolletjes lopen en je bent goed ingespeeld op elkaar. Dat vraagt een ander bewustzijn voor de groep als geheel en hoe deze groep jouzelf beïnvloed. In elke groep ben je feitelijk iemand anders met een andere taak.
Opstellingen zijn een instrument om dit soort processen te verduidelijken. Bedrijven en elke vorm van samenwerking worden in dit soort vaak subtiele processen gemaakt en gebroken. 


Andere mogelijkheden: Het geven van een combinatie inleiding met diverse aspecten waaronder individuele begeleiding, natuuraspecten en vernieuwende ervaringen in waarneming en bewustzijn. Dit is als aanvulling mogelijk op verzoek. 
Geeft u graag duidelijk aan wat doel, wensen en de mogelijkheden voor u zijn ! Wij maken voor u een spetterend programma !

Syntax NBA  ' Natuurlijk Beter i/d Achterhoek' 
NBA Natuurlijk Beter !        NBAnatuurlijk@gmail.com


- Know the first principles: 'There is good in all that is alive.'    Edgar Cayce  Reading 2537-1 


- 'De essentie van opstellingen is hoe liefde stroomt in een systeem, aldus Bert Hellinger, de ontwikkelaar van het systemisch werk.' 

- Zonder liefde zijn de medemens kan de mens niet leven. Liefde is de centrale kracht. Divaldo Franco


Externe linken voor nadere informatie:

Sont - Systemische Opstellingen Nederlands Taalgebied (Link)


Een beschreven opstelling (Wiki pagina)  (Link) 

* Projectgroep onderzoek  Link  Onderzoek naar de meer dieper liggende aspecten van het leven. Voor nadere informatie hierover:  NBAnatuurlijk@gmail.com


Familieopstellingen algemeen beschreven (Wikipedia)

De familieopstelling is (ook) een vorm van psychotherapie die is ontwikkeld door Bert Hellinger. Met deze therapie worden niet direct zichtbare relaties tussen familieleden geanalyseerd en eventuele knelpunten daartussen weggenomen.

Een familieopstelling is (of kan zijn) een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofd-rolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’ en daarmee de vraag nader uitgewerkt in afstemming met de vraagsteller..


 Boeken:                                                      

"De praktijk van familieopstellingen" Door Bert Hellinger 

"Beelden van de Ziel"
Overeenkomsten tussen familieopstellingen en sjamanistische rituelen.   
Door Daan van Kampenhout -


Naar overzichtspagina Syntax NBA  Link

Naar hoofdpagina Syntax NBA  Link


Think on This ...

And as He has given, "In all thy getting, my Son, get understanding." This is putting proper emphasis in the proper places, and do not become sidetracked by things that would pertain to material or spiritual alone, or things of the body or things of the heavenly force. For you grow to heaven, you don't go to heaven. It is within thine own conscience that ye grow there. For there first must come peace and harmony within thy purpose, thy ideal, thy hopes, thy desires. Thy wishes even must be in harmony with thy ideal if you would make the experience in the earth of value to thee.   Edgar Cayce Reading 3409-1


"Faults in others are first reflected in self. When such conditions arise in the experience of an entity, there should be first those considerations of that in self that has produced such a reflection, so that the God shining through any activity is lost sight of by self in the fellow man; especially one that is seeking for the spiritual activities in a material plane, and he that would gain the world and lose self's own soul has lost all."   Edgar Cayce Reading 452-3


Syntax NBA    NBAnatuurlijk@gmail.com   telefoon:   06 - 18 68 52 48


Op verzoek is het geven van een lezing mogelijk tav de diverse onderwerpen genoemd in deze website. Ook persoonlijk advies en begeleiding. Neem contact via ons onderstaande emailadres en bekijk onze inleidende pagina  Link  voor een meer compleet beeld van ons werk.  Ons cursus- en activiteitenoverzicht  LinkDe toekomst is aan jou !
NBAnatuurlijk@gmail.com................................................................................................................................................... NBA   

Laatst bijgewerkt:  Zomer 2010           (C) Copyright Syntax NBA 2010 e.v.  Alle rechten voorbehouden 


     
Comments