Štepanice - Historie

Návrat na hlavní stránku

 

Historická mapa 1836-1852:

 Letecká mapa 2002:

 Letecká mapa 2006:   

První zmínka o obci Štěpanice:

MÍSTNÍ JMÉNA V ČECHÁCH, Dr. Antonín Profous, věd. redaktor. Dr. Vl. Šmilauer, Praha

Štěpanice (v. v.) ves (m. o. Zboží) 3 km zjz. od N.Paky:

1542 hrad Kumburgk.. Pakau mčko.. ves ..Stiepaniczky, Prosecž, Zbozij, DZ. 4 A 25.

1608 zámek Kumburgk ..Sstiepanicze, Zbožj, DZ. 134 C 16

 

Zkratky:

DZ - Desky zemské