Hasiči Štěpanice

Návrat na hlavní stránku

Akce a soutěže:

 
  • 80 let SDH
    Česká Proseč-Štěpanice  (9.7.2005)

    další fotografie doplníme

    •  Okresková soutěž (12.5.2007)

     další fotografie doplníme

 

Sbor dobrovolných hasičů
Štěpanice – Česká Proseč

SDH Štěpanice byl založen v r. 1924, kdy se osamostatnil od Zboží, kam katastrálně patřil.

V roce 1925 zakupují Štěpaničtí hasiči ruční zápřahovou koňskou stříkačku od firmy Stratílek Vysoké Mýto. Na pořízení stříkačky byla pořádána obecní sbírka. Hasičský sbor fungoval v obci po mnoho let nejen po stránce týkající se požárů a prevence před nimi, ale i po stránce kulturní a osvětové, neboť za dobu svého trvání nacvičil a sehrál celou řadu divadelních představení.

Postupem času, jak členů ubývalo, dochází kolem roku 1975 ke sloučení se sousedním sborem České Proseče. V této době řídí činnost již sloučeného sboru br. Brusman Josef. SDH dosahuje dobrých výsledků jak při soutěžích v rámci okrsku, tehdy ještě společně se Starou Pakou a okolními obcemi, tak i vykonanou činností pro obec a občany. Postupem času dochází opět k odlivu členů, jak je patrno ze statistik. Počty obyvatel obcí klesají a s tím samozřejmě souvisí i členská základna sboru. Až v roce 1991 dochází k nárůstu hasičstva jednak mladých členů z obou obcí, tak i nových členů z Nové Paky. V současnosti má SDH Štěpanice-Česká Proseč 19 členů a věřím, že se i nadále bude členská základna zvyšovat.

Hasičský sbor se stará nejen o techniku, která vzhledem ke svému stáří spotřebuje mnoho času, ale i o dvě hasičské zbrojnice a to ve Štěpanicích a na České Proseči. V současné době je starostou sboru br. Urban Miloš, velitelem br. Chrtek Václav.

(c) Urban