Senaste aktivitet på webbplatsen

27 juni 2020 15:26 Stenboda samfällighetsförening redigerade VÄLKOMMEN...
27 juni 2020 15:20 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan 2019 Verksamhetsberättelse.pdf från EKONOMI
27 juni 2020 15:19 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan 2019 Årsmötesprotokoll.pdf från EKONOMI
27 juni 2020 15:19 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan Verksamhetsberättelse 2018.pdf från PROTOKOLL OCH STADGAR
27 juni 2020 15:19 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan Sikudden Årsmöte 2018 Protokoll.pdf från PROTOKOLL OCH STADGAR
27 juni 2020 15:19 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan Sikudden Årsmöte 2017 protokoll .pdf från PROTOKOLL OCH STADGAR
27 juni 2020 15:19 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan SIKUDDEN ÅRSMÖTE 2019 PROTOKOLL.pdf från PROTOKOLL OCH STADGAR
27 juni 2020 15:18 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan ORDNREGL[1] 2018.pdf från PROTOKOLL OCH STADGAR
27 juni 2020 15:18 Stenboda samfällighetsförening har bifogat 2020 Ordningsregler.pdf till PROTOKOLL OCH STADGAR
27 juni 2020 15:18 Stenboda samfällighetsförening har bifogat 2019 Årsmötesprotokoll.pdf till PROTOKOLL OCH STADGAR
27 juni 2020 15:17 Stenboda samfällighetsförening har bifogat 2019 Verksamhetsberättelse.pdf till PROTOKOLL OCH STADGAR
27 juni 2020 15:14 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan 2018 Budget.pdf från EKONOMI
27 juni 2020 15:14 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan 2017 Verksamhetsberättelse.pdf från EKONOMI
27 juni 2020 15:14 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan 2017 Tilläggsupplysningar till bokslutet.pdf från EKONOMI
27 juni 2020 15:14 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan 2017 Sikudden Resultaträkning.pdf från EKONOMI
27 juni 2020 15:14 Stenboda samfällighetsförening har tagit bort bilagan 2017 Sikudden Balansräkning.pdf från EKONOMI
27 juni 2020 15:14 Stenboda samfällighetsförening har bifogat 2020 budget.pdf till EKONOMI
27 juni 2020 15:14 Stenboda samfällighetsförening har bifogat 2019 Årsmötesprotokoll.pdf till EKONOMI
27 juni 2020 15:14 Stenboda samfällighetsförening har bifogat 2019 Verksamhetsberättelse.pdf till EKONOMI
27 juni 2020 15:13 Stenboda samfällighetsförening har bifogat 2019 Tilläggsupplysningar till bokslutet.pdf till EKONOMI
27 juni 2020 15:13 Stenboda samfällighetsförening har bifogat 2019 Resultaträkning.pdf till EKONOMI
27 juni 2020 15:13 Stenboda samfällighetsförening har bifogat 2019 Balansräknng.pdf till EKONOMI
7 okt. 2019 05:13 Stenboda samfällighetsförening har bifogat SIKUDDEN ÅRSMÖTE 2019 PROTOKOLL.pdf till PROTOKOLL OCH STADGAR
5 okt. 2019 07:25 Stenboda samfällighetsförening redigerade Vårt vatten
5 okt. 2019 07:18 Stenboda samfällighetsförening redigerade Vårt vatten

äldre | nyare