PROTOKOLL OCH STADGAR

Här nedan finns föreningens stadgar, protokoll från årsstämma och ordningsregler - och tillägg till stadgar.

Justerat protokoll årsstämma 2021.pdf
Reviderade stadgar 2018-02-03.pdf
Ordningsregler 2021 kompl till stadgarna.doc