MEDLEMMAR

Med hänvisning till den nya dataskyddsförordningen GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, tillåts vi inte ha medlemsförteckningen liggande öppen på hemsidan. Vill du som medlem i samfälligheten ha en aktuell medlemsförteckning så kan du kontakta någon i styrelsen. Alternativt kan du hitta uppgifterna på den senaste debiteringslistan.