MEDLEMMAR

Vi tillåts inte ha medlemsförteckningen liggande öppen på hemsidan. Vill du som medlem i samfälligheten ha en aktuell medlemsförteckning så kan du kontakta någon i styrelsen. Alternativt kan du hitta uppgifterna på den senaste debiteringslistan.