VÄLKOMMEN...‎ > ‎

Vårt vatten

Vi genomför kontroll av kvaliten på vårt dricksvatten årligen.
Prover skickas till företaget SYNLAB.
Senaste provet utfördes i maj/juni 2019. En mikrobiologisk och en kemisk analys av vattnet.
Båda resultat var bra, dvs utlåtandena var TJÄNLIGT resp. TJÄNLIGT med Anmärkning.
Anmärkningen avser en ökad risk för korrosion.

De detaljerade rapporterna finns hos ordföranden.

pH-värdet för dricksvattnet kontrolleras regelbundet.
Vi kommer att redovisa detta här!Comments