Brandskydd på Sikudden

Vi har två st brandposter på Sikudden.
I pumphuset finns utrustning och slang för anslutning.

Om brand utbryter vidtag följande åtgärder.

  1. Ring 112
  2. Rädda liv
  3. Rädda egendom genom att bära ut saker.
  4. Börja bekämpa från egen vattenutkastare
  5. Möt upp räddningstjänsten och visa på närmaste brandpost
Räddningstjänsten har vatten i sina bilar för den inledande insatsen.

För att öka brandsäkerheten i din fastighet rekommenderar räddningstjänsten att vi 

lättillgängligt har utrustning som brandfiltar och brandsläckare .

Placering av brandposter.Comments