HomeOp deze site worden enkele kritische kanttekeningen bij antroposofie en haar werkvelden geplaatst. Omdat de antroposofische school (steiner/vrijeschoolpedagogie) het bekendste werkveld is van de antroposofische beweging handelen de meeste teksten over antroposofisch onderwijs. Deze teksten zijn een selectie uit de inhoud van de weblog Steinerscholen.com en het boek ‘Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?’. Doel is te kunnen bijdragen tot een realistisch beeld van de antroposofische praktijk.

Waldorf/steiner/vrijeschool

Fragmenten 'Focus op de steinerschool'


Comments