Kontaktinformasjon

Steinan Huseierlag SA

Org. nr. 975 698 335

steinanhuseierlag@styremail.no

Styret 2021/2022

Leder:

Nestleder:

Styremedlemmer:

Valgkomité:

Revisor:

Robert Harley Mostad, Steinåsen 2D, tlf. 92025589, robert@mostadweb.com