Δραστηριότητες και Συμμετοχές
Μέλος του πολιτιστικού συλλόγου Ολυμπιάδας από το 2008  .
Μέλος του χορευτικού τμήματος .
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου το 2009 και το 2010.


Μέλος του πολιτιστικού συλλόγου Καρδιάς από το 2008  .
Μέλος του χορευτικού τμήματος .
Διετέλεσε Γραμματέας του Συλλόγου το 2009 και το 2011.