Qtek - Imate

Vart lei av å surfe rundt etter progs å oppsett t Qtek telefona kvær gang æ sett opp en ny en,så la det opp hær æ

Windows 5.0

Windows 2003