In het Pajottenland en de Zennevallei treffen de we de steenuil gelukkig nog veel aan. In deze regio komen zowat de dichtste populaties ter wereld voor. Niet alleen in de natuurgebieden, maar ook weilanden met knotwilgen, oude hoogstamboomgaarden … vormen een aangepaste leefomgeving voor hen. 

Dit is uiteraard goed nieuws! Nieuws om te koesteren.

Samen met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (RLPZ) en de Provincie Vlaams-Brabant kozen we in onze gemeente voor de Steenuil als “koesterbuur”. 

We moeten niet wachten tot er alarmerende berichten komen over het teruglopen van hun aantallen, over “zeldzaam” worden, dan wordt het extra moeilijk om het tij te keren en de biodiversiteit te redden. Voor de steenuil zijn het namelijk vooral de nestmogelijkheden die geleidelijk verdwijnen. Oude, knoestige hoogstam fruitbomen en stevige knotwilgen verdwijnen helaas gestaag uit het landschap en het voorzien van nieuwe natuurlijke nestmogelijkheden vergt al gauw enkele tientallen jaren. 

Ter ondersteuning organiseerden we in de zomer van 2011 enkele verkenningstochten op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw, op zoek naar naar geschikte vestigingsplaatsen voor steenuilen. Later zijn er aangepaste steenuilnestkasten opgehangen op deze plaatsen. 

Intussen konden we reeds 16 nestkasten plaatsen, een 11-tal ervan hangen er reeds lang genoeg om bewoond te kunnen zijn. Een eerste controleronde van deze kasten vond plaats op 31 mei 2013. Vijf kasten waren bewoond, 4 door steenuilen en 1 door pimpelmeesjes. Er werden 4 adulte en 9 jonge steenuiltjes geringd. 
 
Verder op deze site vind je meer info over de geschikte biotoop, de verkenningswandelingen, de steenuilkasten en het ringen.

Vragen, suggesties en opmerkingen kan je mailen naar Geert Wauters
Any question in English can be sent to Geert Wauters