foto's


Hier vindt u een impressie van onze twee zustersteden. Kijkt u ook eens onder het kopje 'nieuws' met een impressie en het programma van alle activiteiten in de afgelopen 20 jaar! (is in bewerking)

     
Impressie van Franekeradeel
Impressie van Sátoraljaúhely

Collage Franekeradeel
   
Collage Sátoraljaújhely

Windmolenpark Barradeel

Coopmanshûs Voorstraat Franeker
Oud Kaatsveld