Onze Bestuursleden 

Voorzitter 

Freerk van der Hauw 
Barkentijn 14 - 8802 NB Franeker
0517 393293 / 06-4059 2705

Secretaris 
 
Nely Jukema
De Kampen 27 - 8855 DA Sexbierum
0517 591143 / 06-1318 5528
 
Penningmeester

Seerp van der Schaar 
Br. Halbertsmastrjitte 13
8802 ZW Franeker 
0517-394407 / 06-22682356   
Logo StedenbandContactpersoon Hongarije
Eva Dillingh  
Klipper 76 - 8802 NL Franeker 
0517-395031 / 06-2742 5747
 
Vice voorzitter 
 
Rein de Vries 
Mercuriusbaan 6
8802 BC Franeker 
0517-394039 / 06-3042 5782

Rineke Osinga  
Orxmasingel 29
9038 JV Menaldum 
0518-451563 / 06-5128 1101


Diny Dijkstra
Br. Halbertsmastrjite 11a
8802 ZW Franeker
0517-393213 / 06-51154471
Watermolen Schalsumerplan

Watertoren Franeker

Kaatsers Rontonde