Welkom op de site van de Vereniging Stedenband Franeker - Sátoraljaújhely

Na de val van de ‘Muur’ en het openschuiven van ‘Het IJzeren Gordijn’ zijn verschillende Nederlandse steden een band aangegaan met steden in Hongarije. 

In Franeker zijn oud-burgemeester Siebold Hartkamp en gemeenteambtenaar Ger Eisinga de aanjagers geweest om de stedenband met Sátoraljaújhely in het leven te roepen. Hiervoor is in 1991 een vereniging opgericht. Het is leuk om te weten dat de “Hongaarse week” van de Agrarische Dagen in 1989 een soort onbedoelde grondlegger is geweest van de huidige stedenband. 

Elk jaar organiseert de Stedenband verschillende activiteiten zoals schooluitwisselingen, wederzijdse bezoeken van verschillende beroepsgroepen, uitwisseling van burgers van beide steden of het organiseren van stageplaatsen. 

Zowel in Franeker als in Sátoraljaújhely heeft de stedenbandvereniging ruim 70 leden.

Kijk op pagina "nieuws" wat er in 2014 aan activiteiten zijn geweest

Klik linksboven op "nieuws" Vervolgens op die pagina onderaan "family to family 2015". Dan kunt u een aantal foto's zien van de Family to Family 2015
Artikel Stedenband 20 jaar
Old CityHall Franeker
Martena Stins
Waddenzee
Tea at City Wall